Norge

Jente (12) slanket seg 17 kilo på seks måneder

Ble avvist av St. Olavs Hospital. Helsetilsynet slår fast at sykehuset brøt loven.

Kvalitetssjef ved St. Olavs Hospital, Merete Blokkum, sier sykehuset tar til seg kritikken. - Vi skjerper rutinene våre etter denne hendelsen.
  • Adressa.no
  • Heidi Kultrop

Foreldrene fikk mistanke om at jenta hadde utviklet anoreksi for to år siden. Hun hadde vært normalvektig, men begynte å spise svært lite. Samtidig trente hun aktivt.12 åringen gikk ned flere kg og blir tatt med til fastlegen av foreldrene.

Etter denne timen opplever jenta å bli en kasteball i helsetjenesten, skriver adressa.no.

Fikk ikke hjelp

Helsetilsynet slår nå fast at 12-åringen ikke fikk den helsehjelpen hun trengte av St. Olavs Hospital. Helsetjenesten i jentas hjemkommune får også kritikk.

– Kritikken går på at det gikk for lang tid før noen grep inn og tok behandlingsansvar, sier rådgiver Mona B. Parow i Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. De har opprettet tilsynssak mot helseforetaket.

For i løpet av det neste halve året blir jenta henvist til en rekke instanser.

Først til psykolog, deretter til Barne— og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital.

Herfra blir hun henvist videre til det lokale BUP.

Der hevder de at jenta må til barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor det skal vurderes om hun må legges inn eller ikke.

I et journalnotat fremkommer det at hun nå er meget undervektig, og at hun stadig har vektreduksjon. Likevel blir det besluttet at det ikke er aktuelt med innleggelse.

Dermed sendes jenta tilbake til det lokale BUP.

Klassiske symptomer

12-åringen har klassiske symptomer på anoreksi. Hun har et rigid tvangspreget tankemønster. Igjen blir hun henvist til barne- og ungdomsklinikken ved St. Olav. To dager senere blir hun utskrevet herfra med avtale om kostliste og aktivitetsregulering. Dette fungerer dårlig, og vektreduksjonen fortsetter.

Foreldrene tør ikke lenger å ha ansvaret for datteren sin, og de krever akutt innleggelse ved sykehuset ved St. Olavs Hospital.

– Én uke igjen å leve

– Det fikk vi ikke. I stedet fikk vi tilbud om å komme dit til måltidene dersom vi skaffet oss losji selv. Vi avviste dette, forteller moren til den 12 år gamle jenta. Foreldrene er i ferd med å miste datteren sin. Neste dag ordner familien selv plass ved BUP ved Sykehuset Levanger.

– Her fikk vi beskjed om at datteren vår hadde hatt kun én uke igjen å leve dersom vi ikke hadde kommet da. Dagen før hadde vi altså blitt avvist fra St. Olav, understreker moren. 12-åringen blir værende ved Sykehuset Levanger det neste halve året for å få nødvendig behandling. Her blir de tatt veldig godt i mot, sier moren.

Ned 17 kg

I løpet av dette halve året gikk den 12 år gamle jenta ned 17 kilo. I denne perioden opplevde familien at hun ikke fikk et tilstrekkelig behandlingstilbud for spiseforstyrrelsen. Jenta hadde ingen sykdomsinnsikt, går det fram i rapporten til Helsetilsynet. Undersøkelser gjort underveis viste at hun var kritisk avmagret og befant seg i en livstruende tilstand.

Tilsynet peker i tilsynssaken på flere punkter hvor St. Olavs Hospital har opptrådt kritikkverdig.

- Alvorlig syk

– Jenta var alvorlig syk da familien henvendte seg for hjelp, og hun ble likevel sendt mellom mange ulike behandlingstilbud. Pasienten har hatt en vanskelig og kronglete vei inn til nødvendig helsehjelp, understreker rådgiver Parow.

Blant annet påpeker tilsynet at mye av ansvaret for å følge opp jenta var lagt på foreldrene, som allerede var i en presset og vanskelig situasjon. Samtidig opplevde foreldrene å ikke bli tilstrekkelig informert om behandlingen datteren deres var gjennom.

Brøt loven

Tilsynet mener videre at St. Olavs Hospital har brutt loven om pasientrettigheter.

Den sier blant annet at det skal fastsettes en frist for når medisinsk forsvarlighet senest krever at pasienten skal få helsehjelp.

De kan ikke se at denne loven er overholdt ut i fra dokumentasjonen som er lagt til grunn. Videre konkluderes det med at St. Olav har brutt loven om spesialisthelsetjenester som handler om at innholdet i tjenestene skal være i samsvar med en minstestandard.

– Kommunen må ta ansvar

Helsetilsynet finner det også nødvendig å bemerke oppfølgingen 12-åringen ble gitt i hjemkommunen. Tilsynet har ikke utredet saken over helsetjenesten i kommunen, men Parow mener de burde vært mer på banen.

– Apparatet i kommunen må være slik at man tenker ut over sitt eget tilbud i slike situasjoner. Her burde spesialisttjenesten vært koblet inn på et mye tidligere tidspunkt, slår rådgiveren fast. Helsesøster i kommunen har i et notat uttrykket at hun tar selvkritikk på vegne av helsetjenesten i kommunen på arbeidet som ble gjort med denne 12 år gamle jenta.

Sykehuset beklager

St. Olavs Hospital er i gang med å utarbeide nye rutiner som skal sikre pasienter med spiseforstyrrelser en helhetlig behandling.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, og vi synes det er beklagelig at jenta og foreldrene ikke ble godt nok ivaretatt og informert. Alle involverte klinikker har gjennomgått saken sammen. Vi ser nå på hvordan vi kan bli bedre på informasjon og dokumentasjon, opplyser Merete Blokkum, kvalitetssjef ved St. Olavs Hospital.

Ny prosedyre

Gjennomgangen av saken har resultert i at helseforetaket nå prøver å forbedre sine rutiner på hvordan de skal sikre pasienter et helhetlig behandlingsopplegg.

– Vi er i startfasen med å utarbeide en prosedyre som går på hvordan vi skal ta i mot og følge opp barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser, som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten. Prosedyren blir gjeldene for alle enheter ved St. Olavs Hospital, og den skal spesielt sikre tydeligere ansvarsplassering og hindre unødig forsinkelse i effektiv behandling, forklarer Blokkum. Det er blant annet blitt jobbet med at det alltid skal oppnevnes en pasientansvarlig lege.

Les også

  1. Skeptisk til å slanke tenåringer

  2. Anoreksien stjal seks ungdomsår