Norge

FHI: Få unge smittes på skolen. Stortingsrepresentant mener fylker misforstår «rødt nivå»

Under 6 prosent av de smittede tenåringene antas å ha blitt smittet på skolen. Likevel blir det hjemmeundervisning for videregåendeelever i Viken og Vestland. Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) fra Viken mener det er misforstått.

Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V), partifelle med kunnskapsministeren, mener fylkeskommuner som stenger de videregående skolene, har misforstått.
  • Kristian Havnes Klemetzen
    Journalist

Torsdag varslet både Viken og Vestland fylkeskommune at de vil innføre rødt nivå ved videregående skoler, i tråd med det kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver på Facebook:

«I områder med forhøyet smitterisiko anbefaler vi nå at de videregående skolene går over til rødt nivå.»

Det røde nivået er det høyeste i myndighetenes «Trafikklysmodell for videregående skoler»:

  • Ved gult nivå kan hele klasser ha undervisning sammen.
  • På rødt nivå deles klassene inn i mindre kohorter, som ikke skal ha kontakt med hverandre.

Men her blir det vanskelig, som det står i veilederen:

«I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter.»

To fylkeskommuner sender elever hjem

Viken fylkeskommune går lengst med koronatiltakene:

«Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen», skriver Viken på sine hjemmesider.

Samme skjebne får enkelte elever i bergensområdet:

– Skolene må sørge for at elever og lærere har mer avstand mellom seg. Det betyr færre elever i klasserommet, og at det derfor vil bli hjemmeskole i kombinasjon med vanlig skole for noen, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland til Bergens Tidende.

Mener hjemmeskole er misforstått

Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) fra Viken mener det røde nivået ikke bør føre til hjemmeundervisning. På den måten mener hun hjemfylket har misforstått.

Hun mener heller at overgangen fra gult til rødt handler om avstand og lokale tilpasninger:

– På rødt nivå bør elever og ansatte holde minst én meter avstand i alle situasjoner, ikke bare utenfor klasserommet som på gult nivå. Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser og elevene bør da deles i mindre grupper. Derfor er det viktig at det gjøres vurderinger av hva som er gode løsninger på hver enkelt skole, mener Schytz.

Færre enn 6 prosent smittet på skolen

Blant de 1620 smittetilfellene i aldersgruppen 13–19 år fra utbruddets start og ut oktober, har færre enn 6 prosent oppgitt skolen som sannsynlig smittested.

Det viser torsdagens notat «Smitte hos ungdom i Norge» fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Skoler er sentrale for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv. Elevene har selv uttrykt at de ønsker å unngå nye runder med hjemmeundervisning. Derfor oppfordrer vi elever, ansatte og foreldre til å støtte opp om smittevernrådene både i og utenfor skolen for at det skal være mulig å beholde gult nivå og sikre en mest mulig normal hverdag, skriver overlege Margrethe Greve-Isdahl hos FHI i notatet.

Glemmen videregående skole i Fredrikstad er en av skolene i Viken. Fylkeskommunen har besluttet at undervisningen fra mandag av «i all hovedsak blir gjennomført digitalt».

Stortingsrepresentant Solveig Schytz minner om at skolene har vært på det høyeste nivået tidligere:

– Skolene drev på rødt nivå da de åpnet igjen i vår, så dette har skolene erfaringer med. Jeg forventer at de klarer å sikre at det blir noe fysisk oppmøte for elevene selv om det er rødt nivå. Det er særlig viktig for elevene på yrkesfag. Ungdom er i en sårbar fase, og om de ikke får noe fysisk tilbud, risikerer vi at vi mister dem, sier Schytz.

Viken: Kan gjøre lokale tilpasninger

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken sier trengsel på skolebusser er en av grunnene til at fylket nå vil ta i bruk mer hjemmeundervisning.

– Vi har mer enn 45.000 elever i videregående og rundt 35.000 av dem benytter seg av skoleskyss. Skolene og bussene våre er fulle, og det er vanskelig å holde énmetersregelen. Derfor ber vi nå skolene ta i bruk mer digital undervisning, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Hun understreker at rektorene fortsatt har fullmakt til å tilpasse skoledagen etter situasjonen lokalt.

– For elever med behov for tilrettelegging, sårbare elever og i praktiske fag, bør det fortsatt være mulig med fysisk oppmøte på skolen, skriver hun videre.

Hun sier fylket fortløpende vurderer mer lokale tilpasninger.

– Jeg vil igjen understreke at skolene ikke er stengt. Det oppfordres til mer bruk av digital undervisning. Vi har full tillit til at våre rektorer organiserer skoledagen på en god måte tilpasset den lokale situasjonen, sier hun.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Undervisning
  3. Folkehelseinstituttet
  4. Koronaviruset