Høyre-politiker om konsulentbruken under Høyre-styrt departement: – Jeg blir litt urolig

Høyres Michael Tetzschner reagerer på bruken av konsulenter i Direktoratet for e-helse, som er underlagt Høyre-statsråd Bent Høie. Nå har Stortingets kontrollkomité gått inn i saken.

Michael Tetzschner er stortingsrepresentant for Høyre.

Bakgrunnen er Aftenposten siste avsløring om bruken av PwC-konsulenter i Direktoratet for e-helse. Her kommer det frem at direktoratet har betalt PwC for arbeid som ifølge timelister er direkte rettet mot Helse- og omsorgsdepartementet.

Det får Høyre-politiker, stortingsrepresentant og jurist Michael Tetzschner til å reagere.

– Jeg blir litt urolig når konsulenter er involvert i arbeidet med styringskommunikasjonen mellom departementet og en underliggende fagetat, sier han.

Les også

Interne dokumenter: Direktorat betalte PwC-konsulenter for å informere regjeringen om eget prestisjeprosjekt

Mener direktoratet må skrive selv

Tetzschner mener ansatte byråkrater burde gjort denne jobben. Det er de som skal «sikre en saklig og kritisk avveining».

Direktoratet for e-helse opplyser at det alltid er en ansatt leder som er ansvarlig for det som leveres fra konsulentene. Det synes ikke Tetzschner er godt nok.

– Formelt er det ikke i tvil om at direktoratet vil være ansvarlig for hva det sender videre. Da er det viktig at det også reelt er deres produkt, og at de opptrer kritisk til innspillene de får fra underleverandører. Det fordrer at etaten faktisk går inn i og skriver saksfremstillingene til videre bruk i beslutningsprosessen selv, og ikke overlater dette til andre, sier han.

Ifølge timelistene har PwC-konsulenter fått betalt for å forberede møter med Helse- og omsorgsdepartementet, som holder til her i Oslo sentrum.

Flere runder i Stortinget

PwCs arbeid er knyttet til planene for Akson - et stort og omstridt digitaliseringsprosjekt som skal gi kommune-Norge en ny journalløsning. Konsulentselskapet har så langt tjent 96 millioner på utredning og planlegging.

Siden Aftenpostens første avsløring om konsulentbruken i direktoratet i sommer, har saken vært tema i Stortinget en rekke ganger. Nylig ble det kjent at Riksrevisjonen skal granske konsulentbruken i Akson-prosjektet. Riksrevisjonen undersøker hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Nå har kontrollkomiteen på Stortinget startet egne undersøkelser i saken. Kontrollkomiteen har ansvaret for å undersøke hvordan regjeringen og forvaltningen følger opp Stortingets vedtak.

På initiativ fra Senterpartiet har komiteen sendt en rekke spørsmål til Bent Høie om Akson og bruken av PwC-konsulenter.

– Nå må svarene fra Høie vurderes og følges opp. Det er spørsmål om PwCs rolle tidligere i prosessen som ikke besvares, så dette vil Senterpartiet følge opp videre, sier partiets stortingsrepresentant og helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe.

Senterpartiet: - Ganske vanvittig

Hun er opprørt over det som fremkommer i Aftenpostens siste artikkel.

– Jeg blir nærmest ikke overrasket over det som blir avslørt i denne saken lenger. At konsulenter har hatt roller i arbeidet direkte rettet mot departementet, er ganske vanvittig. Jeg har ikke opplevd maken, sier hun.

Toppe sier også at hun «er skuffet» over at at helse- og omsorgsminister Bent Høie tilsynelatende har slått seg til ro med gjennomgangene direktoratet har gjort av seg selv i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.

Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Direktoratet har brukt innleide jurister som mener at de ikke har brudt anskaffelsesreglene når de har leid inn konsulentene. Er ikke det tilstrekkelig?

– Det kan jo hende at det ikke er brudd på loven. Jeg mener like fullt at dette er en praksis som er helt uakseptabel og som medfører at tilliten til myndighetsorganene blir svekket. Den rolleblandingen vi har sett her, er ekstremt uheldig.

Dette er noen av oppføringene i PwCs timelister som omhandler arbeid opp mot Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Direktoratet for e-helse: Inntrykket stemmer ikke

Direktoratet for e-helse har fått forelagt synspunktene fra Toppe og Tetzschner. Direktør Christine Bergland gir uttrykk for at Aftenpostens omtale ikke gir et representativt bilde av måten direktoratet jobber på, og begrunner dette med at saken i stor grad er basert på det som står i PwCs timelister.

«Det skapes et inntrykk av at direktoratet har overlatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet til konsulenter, noe som selvsagt ikke stemmer», skriver Bergland i en e-post.

Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse.

Hun skriver videre at direktoratet har en robust organisasjon med sterk kompetanse innen digitalisering, men at konsulenter er viktige for fleksibiliteten i deres prosjekter.

«Dyktige ansatte og konsulenter jobber sammen i tverrfaglige team. Alle råd og anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og andre, kommer utelukkende fra forvaltningen - ikke fra konsulenter. Vår konsulentpraksis har også noen forbedringsområder, og etter en gjennomgang i sommer har vi iverksatt flere tiltak. Blant annet skal det bli tydeligere hva konsulenter bistår med i leveranser, slik at det blir enklere å bedømme dette for andre.»

PwC er mer ordknappe.

«Dette er et spørsmål om hvordan direktoratet løser sine oppgaver og bruker sine rådgivere. Det er derfor ikke naturlig at PwC uttaler seg», skriver partner og viseadministrerende Petter Vold.

Les også

Kampen om journalen din

Tetzschner: Stortinget bør få mer informasjon

Regjeringen har fått kritikk for at Akson-prosjektet ikke har vært på en offentlig høring, selv om totalkostnadene kan bli 22 milliarder kroner. Senterpartiet foreslo nylig at dette skulle bli gjort, men ble nedstemt i Stortinget.

Tetzschner er kritisk til at Stortinget ikke har blitt informert bedre om prosjektet. Han gir uttrykk for at mye av striden kunne vært unngått om det ble lagt frem egne saker om Akson for Stortinget.

–De fleste ville nok finne det uakseptabelt hvis konsulentene får en så sterk rolle som premissleverandør, uten at Stortinget får besvart en del av de kritiske innvendinger som har kommet fra vanligvis innsiktsfulle observatører, sier han.

Helse- og omsorgsdepartementet har fått forelagt utspillene fra Toppe og Tetzschner, men ikke svart.