Flere må på sykehus med korona. Men dagens koronainnlagte er ikke som før.

Rekordmange koronapasienter går helt fint for sykehusene. – Vi tåler en dobling, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Det er flere grunner til ikke å bli skremt.

En koronapasient tas hånd om på Rikshospitalet i Oslo.

Vi går mot perioden med tidenes høyeste antall innlagte koronapasienter. Det har Folkehelseinstituttet (FHI) tidligere varslet.

Mens pasienttallene øker til 402 innlagte, lever vi så å si som normalt igjen.

– Jeg tror nok vi tåler en dobling av det tallet. Og fremdeles da vil jeg ikke være veldig bekymret, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er mulig vi kan tåle mer enn det også uten altfor stor bekymring.

Det har sine grunner. Sykehustallene er ikke så dramatiske som de kan virke. Årsaken er omikron. Langt færre blir alvorlig syke.

For bare se her:

Én nedtur – to oppturer

Antall innlagte med korona som hovedårsak, øker samlet sett. Samtidig synker antallet intensivpasienter og koronadødsfall.

Det er særlig pasienter på intensiven som krever mye ressurser av sykehusene.

De som legges inn på grunn av korona nå, skrives også ut raskere enn før. De har rett og slett mindre behov for langvarig behandling.

Årsaken er at omikron gir mindre alvorlig sykdom.

Det ser vi tydelig av utviklingen de siste månedene.

Synkende trend

Grunnen til at innleggelsene øker er at antall smittede er langt, langt høyere enn det vi noen gang har hatt tidligere under pandemien.

Men ser vi på hvor stor andel av de smittede som legges inn, er bildet ganske annerledes.

I denne saken omtaler vi innlagte med korona som hovedårsak. De utgjør rundt halvparten av alle koronainnlagte. Den andre halvparten legges inn med korona som tilleggsdiagnose. Det betyr at de legges inn av andre årsaker, men har korona i tillegg.

Ligger under halvparten så lenge

FHI har studert 91.000 omikron- og deltasmittede i perioden 6. desember til 9. januar. De fant ut at:

  • Omikron gir 73 prosent lavere risiko for å bli lagt inn enn delta.
  • Mens 24 prosent av delta-pasientene fikk intensivbehandling, fikk bare 7,7 prosent av deltapasientene det samme.
  • Omikron-pasientene lå i snitt i 2,8 dager før de ble skrevet ut. Delta-pasientene lå i 6,5 dager i snitt.

Guldvog: Som en litt hard influensasesong

Antallet innlagte koronapasienter kan stige til 800–1000, før helsedirektøren vil bli særlig bekymret. Det skyldes at nesten ingen blir så alvorlig syke at de trenger intensivbehandling.

– Med den relativt lave andelen som legges inn på intensivavdelingene, har vi kapasitet til å håndtere et vesentlig høyere innleggelsestall, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Det som derimot kan være krevende, er at mange er fraværende samtidig.

I et historisk perspektiv har sykehusene nå mindre å gjøre på samme tid i 2017, 2018 og 2019. Antallet innleggelser med luftveisinfeksjoner, inkludert korona, er 35 prosent lavere enn i årene før pandemien.

– Per nå så vil jeg si at dette er ganske sammenlignbart med en litt hard influensasesong i spesialisthelsetjenesten, sier Guldvog.

Omikron-pasientene krever mindre

Trond Bruun er overlege ved Haukeland universitetssykehus. Han har merket seg at omikron-pasientene krever mindre.

– De som legges inn med korona nå, har ikke den klassiske lungebetennelsen. Mange har en kronisk sykdom som forverres, sa han til Aftenposten forrige uke.

Eksempler på dette er lungesykdom, hjertesvikt, nyresvikt og diabetes, forteller Bruun.

– Etter nyttår har vi hatt veldig få med pustevansker, sa han.