Togstreik over hele Østlandet tirsdag

Togansatte mener regjeringen driver med høyrepolitikk. Derfor stanser alle togene på Østlandet mellom klokken 11 og 13 tirsdag.

Fra klokken 11 til 13 tirsdag står togene på Østlandet stille.

Den planlagte anbudskonkurransen ble avlyst. Men regjeringen har likevel besluttet at togtilbudet på Østlandet tildeles gjennom det forbundet kaller et konkurranseregime.

Det til tross for at regjeringen i Hurdalsplattformen skriver at de sier nei til «konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen».

Jernbanedirektoratet skal inngå avtaler enten med Vy eller Flytoget, som begge er statlig eide selskaper. De har delt opp togtilbudet i to forskjellige avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Direktoratet skal forhandle med Vy om Østlandet 1, mens de ikke har bestemt seg om Østlandet 2.

– Regjeringen løper fra løftene sine i Hurdalsplattformen, skriver Norsk Jernbaneforbund i en pressemelding.

– I stedet for å samle jernbanen, videreføres høyresidens jernbanepolitikk med enda mer oppsplitting. Nå står Østlandet for tur.

– Krevende kjøper

Direktoratet skriver i forbindelse med tildelingen at de skal «være en krevende kjøper på vegne av staten og de reisende».

– De ansattes organisasjoner føler seg ført bak lyset. Hvem kunne gjette at troen på markedskreftenes fortreffelighet har et så solid fundament i departementer og direktorater? Det sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) krever at regjeringen jobber for en samlet jernbane.

– Denne streiken handler om at hele dette sirkuset med oppsplitting, konkurranseutsetting og privatisering må stanses. Norge må få en effektiv jernbane til det beste for passasjerene og de ansatte, sier Ringdal.

Togene stanses

Alle Vy-tog på Østlandet kommer til å stå stille fra klokken 11 til 13 tirsdag, ifølge Vy. Det gjelder også Bergensbanen mellom Oslo og Hønefoss og Gjøvikbanen. Flytoget er også berørt.

I tillegg vil togene til Go-Ahead Norge, Vy Tog AS og SJ Norge på strekningene Oslo-Kongsberg/Hønefoss/Lillehammer stoppe, opplyser Bane Nor.

– Som følge av streiken blir det dessverre forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at streiken er avsluttet, skriver Bane Nor.

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget og Vy om togtilbudet på Østlandet.

Vy opplyser at tog vil stoppe på nærmeste stasjonen innen klokken 11 og stå stille frem til streiken er over klokken 13. Det blir ikke satt inn buss for tog eller annen alternativ transport for togene som blir påvirket av streiken.

– Velger du å ikke reise fordi toget ditt er påvirket av streik, kan du avbestille billetten innen avgang og få pengene tilbake. Dette gjelder også lavprisbilletter hvis billetten ble kjøpt før midnatt natt til 4. juni, skriver Vy.

Nygård: Konkurranseutsetting ikke riktig verktøy

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarer ikke direkte på kritikken fra jernbaneforbundene, eller på spørsmål om streiken. Han har sendt følgende skriftlige uttalelse til NTB, som for øvrig er den samme han ga da streiken ble kjent.

– Denne regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av persontrafikken og drift og vedlikehold på jernbanen fordi vi mener konkurranseutsetting ikke er riktig verktøy for å utnytte den begrensede kapasiteten i jernbanen, sier Nygård.

Samferdselsministeren viser til at Jernbanedirektoratet er i gang med å direktetildele togtrafikken på Østlandet og at vi har to statlige aktører.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård understreker at regjeringen ikke vil at selskaper skal konkurere om drift og vedlikehold av jernbanen.

– Det har derfor vært naturlig å be Jernbanedirektoratet å invitere inn både Vy og Flytoget, som er de to statseide togselskapene i Norge, for å skape et best mulig togtilbud, sier han.

– Det er Jernbanedirektoratet som under forhandlingene skal vurdere om målene for direktetildelingen best nås ved at togtilbudet tildeles ett eller to selskap, sier Nygård.