Norge

Forbigått av kvinne

Nå får Rune Bård Hansen 700 000 fra Justisdepartementet.

  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Etter at Likestillingsombudet slo fast at Rune Bård Hansen ble kjønnsdiskriminert ved en dommerutnevnelse, hadde ikke Justisdepartementet annet valg enn å åpne pengesekken.

Da en dommerstilling i Vestfold skulle besettes, ble Rune Bård Hansen innstilt som nummer én av Innstillingsrådet for dommere. Likevel valgte Justisdepartementet å utnevne en kvinne til stillingen. Kvinnen, som da var statsadvokat, var yngre og hadde smalere yrkeserfaring enn Hansen. Hansen var i fjor konstituert lagdommer.Den aktuelle domstolen hadde på denne tiden svært skjev kjønnsfordeling, og man ønsket å få inn flere kvinner. — Kjønnsdiskriminering, mente Likestillingsombudet, og konkluderte med at likestillingsloven var brutt.

Dyrt.

Nå har Justisdepartementet paddeflatt. Prislappen ble på mer enn 700 000 kroner. Av dette er 300 000 kroner regningen for at Hansen nå må pendle mellom boligen i Vestfold og jobben Oslo, i stedet for å sykle til en dommerjobb i eget nabolag. I tillegg får han rundt 300 000 kroner i erstatning for dekning av diverse utgifter. På toppen av dette kommer 100 000 kroner i ren oppreisning.Dette er for øvrig det samme beløpet som norske domstoler vanligvis tilkjenner kvinner som er blitt voldtatt.- Vi ble til slutt enige om et beløp, det å bli enige var et mål i seg selv, sier ekspedisjonssjef Anne K. Herse i Justisdepartementet.- Er dette en beklagelse?- Ja, det ligger en beklagelse i dette forliket.- Dere kunne ikke gi ham en annen dommerjobb, da?- Det er Innstillingsrådet som innstiller til dommerembeter, og det er derfor ikke Justisdepartementet som kan tilby ham en annen dommerjobb, sier Herse. Hansen er likevel fornøyd.- Jeg er tilfreds, men ikke med saken som sådan. For meg hadde det vært viktigere å få jobben. Men jeg er glad for at de innrømmer å ha gjort en feil. Dette har virkelig åpnet øynene mine for hvordan det er å bli tilsidesatt for noe du ér, enten du er mann, kvinne, homofil eller innvandrer. Det er en stor belastning. Utdannelse og erfaring kan man gjøre noe med, men slike egenskaper får du ikke forandret. Jeg har virkelig sympati med alle kvinner som er blitt forbigått opp gjennom årene, men samtidig er det viktig at man ikke gjør opp for 1000 års forsømmelse med å la pendelen svinge for langt den andre veien, sier Hansen.

- Typisk.

Likestillingsombud Beate Gangås har aldri hørt om at en kvinne har fått så mye penger for et brudd på likestillingsloven.- Dette bør være en vekker for kvinner. De må i større grad slå neven i bordet og utnytte de mulighetene som finnes. Det kan være lønnsomt, det ser vi her, sier Gangås, som understreker at ombudet ikke har tatt stilling til hvem av de to søkerne som var best kvalifisert.- Er det slik at det måtte en mannsdiskriminering til før pengene begynte å flagre?- Det er noe typisk ved det. Menn er flinkere til å si fra når de føler seg urettferdig behandlet. Jeg synes å se at kvinner ikke har forventning om noen høy kompensasjon, og en høyere terskel for å klage.Er du enig i at Rune Bård Hansen skal få erstatning?

Skriv på aftenposten.no

Rune Bård Hansen ble innstilt som nummer én av Innstillingsrådet for dommere til en dommerstilling i Vestfold. Likevel valgte Justisdepartementet å utnevne en kvinne til stillingen. Hansen får nå 700 000 kroner i oppreisning. Foto: DAG G. NORDSVEEN