Nye Veier får bygge ut ti nye strekninger

– Har vist at de kan bygge raskere og billigere, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier bygger allerede ny E39 mellom Krisitansand og Mandal. Nå får selskapet mer å gjøre.

Ved fremleggingen av Nasjonal transportplan 2022–2033 tidligere i år ble det foreslått å overføre ti nye veistrekninger fra Statens vegvesen til Nye Veier.

Som noe av det siste han gjør på post, har samferdselsminister Knut Arild Hareide nå signert avtalen.

– Nye Veier har vist oss at de kan bygge veier raskere og billigere. Derfor har regjeringen bestemt at de skal få ti nye strekninger. Nå er kontrakten med selskapet signert, slik at de har masse å gjøre i årene som kommer, sier Hareide i en pressemelding.

Store veiprosjekter

Nye Veier tar over flere strekninger på E6. Blant annet mellom Otta og Dombås og Åsen og Steinkjer. Se faktaboks for hele listen.

I tillegg får selskapet ansvaret for strekningen Nedgård til Ulsberg som en forlengelse av E6 mellom Melhus og Ulsberg, som selskapet allerede jobber med.

– Nå skal Statens vegvesen og Nye Veier snakke sammen videre om overføringen. Så starter arbeidet for Nye Veier med å planlegge prosjektene videre. De vil blant annet se på muligheten for å optimalisere prosjektene, altså gjøre dem best og billigst mulig, sier Knut Arild Hareide.

Les også

Slik ble grunnen revet vekk under Nasjonal transportplan

– Nok å gjøre for alle

Kjell Inge Davik er utbyggingssjef i Statens vegvesen, som nå «mister» disse ti veistrekningene:

– Vi er kjent med dette, siden det ligger inne i Nasjonal transportplan som ble vedtatt i juni, og aksepter det som regjeringen har kommet frem til. Det som er flyttet over, er noe som ligger frem i tid, og som ikke har noe å si for vår portefølje nå, sier Davik.

– Vår andel av veier som skal bygges, blir økt i Nasjonal transportplan, så her blir det nok å gjøre for alle fremover.

Les også

Hun har endret Veivesenet utenfra – nå skal hun endre veikjempen innenfra

Sverre Myrli er transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

– Ikke særlig offensivt

Nye Veier ble opprettet av Erna Solbergs regjering i 2015 og er heleid av Samferdselsdepartementet. Selskapets oppgave er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Rivaliseringen med Statens vegvesen har med årene vokst fra gjensidig, skeptisk nysgjerrighet, via åpen konkurranse til krangel.

Nå har Nye Veier altså fått mer å gjøre.

– Regjeringen har nok det formelle på sin side, men jeg hadde ønsket at de ikke gjorde dette nå. Alt tyder på at Nye Veier har for stor portefølje sett i forhold til overføringene de får, sier Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Han vet ikke nå om det kan bli aktuelt eller er mulig å reversere noe av overføringene.

– Med nåværende regjerings politikk vil noen av disse prosjektene først kunne stå ferdig i 2041, altså om 20 år. Særlig offensivt er det uansett ikke.