Norge

Blir firma, risikerer luselønn

På ett år har dobbelt så mange polakker og litauere gått fra å være bygningsarbeidere til å bli enkeltpersonforetak. Slik unngår oppdragsgiveren både arbeidsgiveravgift og tarifflønn.

  • Forf>
  • <forf>ingeborg Moe Ingar Storfjell (foto) <

En byggeplass som før hadde 20 murere og snekkere i aksjon, kan nå ha like mange firmaer i sving. Felles for dem er at firmaene som regel består av én person, håndverkeren selv. Dermed kan byggherren slippe arbeidsgiveravgift og håndverkeren kan se langt etter tarifflønn.

Kalde føtter.

Det merker Aleksandra F. Eriksen i konsulentfirmaet Polish Connection. Forrige uke kom en nordmann og en polakk til kontoret hennes for å be om råd. Nordmannen hadde overført 100 000 kroner direkte til polakkens konto i hjemlandet, og hadde nå fått kalde føtter. Derfor ville han at polakken skulle opprette enkeltpersonforetak i hjemlandet. — Jeg spurte den polske mannen: Hvor mye gir han deg? 100 kroner timen, var svaret. Jeg sa at det ikke ville lønne seg for ham, men da gjorde nordmannen det klart at han ikke var interessert hvis det var snakk om mer. Det ble et kort møte. Jeg ble ganske sint, forteller Eriksen.

Dobling.

Tall fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker viser en rekordstor økning i antall enmannsbedrifter. Mange av dem formidles til mindre oppdrag som å pusse opp bad hjemme hos folk. Hittil i år er 935 polske enkeltpersonforetak blitt registrert i Norge, mot 404 i fjor. Den samme trenden gjelder enkeltpersonforetak fra Litauen. Tallet er doblet fra 30 i fjor til 65 i år. - Det har vært en formidabel økning. Vi stiller spørsmål ved om det er reelle næringsoppdrag de tar. Vi ser at personer som ett år var arbeidstagere er selvstendige næringsdrivende neste år, med oppdrag for det samme firmaet som de tidligere var ansatt i. Men det kan være komplisert å avdekke om de faktisk er selvstendige, sier direktør Tor H. Langfeldt i Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Store mørketall.

Arbeidstilsynet regner med at mørketallene er store, og at det egentlige antallet er mye større. Bare i forrige uke støtte de på 12 arbeidere på et skolebygg i Oslo som alle sa de var enkeltpersonforetak. De har også anmeldt en bedrift i Oslo for å prøve omgå reglene. De polske arbeidstagerne fortalte at oppdragsgiveren krevde at de registrerte seg som enkeltpersonforetak i Polen for å få jobb. Men det var den norske sjefen som fortalte dem hva de skulle gjøre, og som sørget for alle materialene. - De arbeidstagerne som lar seg registrere som enkeltpersonforetak, risikerer å bli de dårligst betalte og med færrest rettigheter av alle, sier seniorinspektør Stein Bjørndal i Arbeidstilsynet. De vil derfor følge ekstra godt med på byggeplasser for å finne ut om enmannsfirmaene faktisk er det de gir seg ut for.

Ren omgåelse.

Tallene begynte å øke i august i fjor, da det ble bestemt at alle bygningsarbeidere i Oslofjord-området skulle ha en minstelønn. LO frykter at økningen bare vil fortsette når slik allmenngjøring blir landsomfattende fra nyttår. For et enkeltpersonforetak omfattes ikke av de nye reglene, i og med firmaet ikke regnes som en ansatt. - Det er en ren omgåelse av reglene hvis arbeiderne ikke engang holder sin egen verktøykasse. De tvinges inn i selvstendige forhold, sier advokat Kai Aagaard ved LOs juridiske kontor.

Les også

  1. Stanser byggearbeidet