Nettselskapene setter liv i fare

De har ansvar for å inspisere elanlegg i norske hjem, men sniker seg unna.

  • Christine Jensen

Nettselskapene settere huseieres liv og helse i fare ved å unnlate å foreta obligatoriske elsjekker av bolighus, skriver Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund.

Gjennom Det lokale eltilsynet (DLE) står nettselskapene rundt om i landet ansvarlig for å inspisere minst fem prosent av boligmassen i året. Dette betaler forbrukerne for gjennom nettleien. Likevel utføres ikke elsjekkene i henhold til kravene.

Langt under kravet

I Rogaland ble kun 2,7 prosent av alle private hjem inspisert i fjor. I Oslo ble 3,24 prosent sjekket og i Hordaland 3,02. Faktisk ligger hele landsgjennomsnittet under kravet på fem prosent. Kun 4,12 prosent av landets privatboliger ble i fjor inspisert.

Feil i elanlegg er årsak til 40 prosent av alle branner, likevel blir elanlegg i landet kun sjekket i gjennomsnitt hvert 20. år.

— Skulle tilsynet av elanlegg stått i forhold til brannårsaker måtte det lokale eltilsynet hatt tjue ganger så mange ansatte som i dag og alle boliger blitt inspisert minst en gang i året, sier Alf Ole Hamre, fagleder i Det lokale eltilsynet i Hallingdal kraftnett til Hus & Bolig.

Straff

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil straffe de som ikke retter seg etter kravene. De er bekymret for utviklingen.

— I flere kommuner er det store etterslep når det gjelder inspeksjon av bolighus. Vi ser også med bekymring på at alle ansatte i DLE har sunket kraftig de siste årene, sier Steen til Hus & Bolig.

Terje Hansen i bransjeorganisasjonen Nelfo mener brannfaren knyttet til elektrisitet ikke blir tatt alvorlig nok.

— Det sier seg selv at når 40 prosent av alle branner er forårsaket av elektrisitet, er det enten snakk om for dårlig kontroll, for dårlig informasjon eller begge deler. Hvis forbrukerne visste hvor farlig strøm er, og hvor mange branner og dødsbranner som oppstår på grunn av elektrisitet, ville nok dette problemet blitt tatt langt mer alvorlig, sier han.

Nettselskapene gjør ikke jobben sin.