200 innlagt på sykehus med covid-19. Eldre over 75 år bør ta dose fire.

Covid-19-epidemien er fortsatt uforutsigbar. Den siste tiden er flere over 65 år blitt lagt inn på sykehus. Det ligger nå 200 pasienter med covid på norske sykehus.

Pandemien er ikke over. Snarere blir flere syke. De over 75 år blir nå anbefalt dose fire.

Befolkningen må forberedes på at covid-19 vil forekomme i landet i mange år og forårsake alvorlig sykdom og dødsfall blant de eldste og skrøpeligste. Det kommer frem i risikovurderingen som Folkehelseinstituttet (FHI) la frem onsdag.

Eldre over 75 år vil bli anbefalt en fjerde vaksinedose i sommer, andre eldre og risikogrupper til høsten.

Økningen i smitte og sykehusinnleggelser som preger juni måned, forklares med den nye omikron-undervarianten BA. 5 og med svekket befolkningsimmunitet. Dette har ført til en rask økning av sykehusinnleggelser, i hovedsak av personer over 65 år. Det er foreløpig ingen tydelig økning i innleggelser på intensivavdeling, står det i rapporten.

Antallet sykehusinnleggelser pr. uke for covid-19 har økt fra 78 i uke 20 til 263 i uke 25.

Det ligger nå 200 pasienter i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

Like mange syke som i vinter

Antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 vil trolig øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer. Når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september, kan det komme en ny økning

Omikron-undervarianten BA. 5 er nå den dominerende varianten i landet. Det som er spesielt med denne, er at den sper seg raskere enn andre varianter. Den har større evne til å omgå immuniteten fra tidligere vaksinasjon og infeksjon.

I befolkningen er det mellom 40 prosent og 70 prosent som har hatt covid-19 minst én gang. Andelen er lavest blant de eldre.

Ingen økning av de sykeste

Selv om flere er lagt inn på sykehus og antallet innleggelser øker, er det foreløpig ingen tydelig økning i innleggelser på intensivavdeling.

Likevel er FHI bekymret fordi det er usikkerhet om både hvordan smitteutviklingen blir fremover og om antallet innleggelser kan bli like høyt som i vinter.

– Vi er usikre på hvor stor denne økningen blir. Befolkningens immunitet og adferd samt sesongeffekter som varme og sol vil være med på å påvirke situasjonen fremover, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI.

Innleggelser blant eldre

Det er rundt et halvt år siden de eldre fikk sin tredje vaksinedose. Rundt 10 prosent av de eldre har færre enn tre doser.

– I tillegg antar vi at under halvparten av de eldre ble smittet i vinter. Det er derfor sannsynlig med noen uker med mange innleggelser blant eldre, sier Ottersen.

Økningen i smitte og innleggelser kommer samtidig som mange har ferie. FHI presiserer at konsekvensene av epidemien i juli og august vil føre til økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene.

FHI varsler også at en konsekvens kan bli at sykefraværet øker i denne perioden.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking, sier Ottersen.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Selv om flere blir smittet nå, også noen for annen gang, mener FHI at det er forsvarlig at samfunnet fortsetter med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19 gjennom sommeren.

FHI vurderer fortløpende når det er riktig å tilby nye vaksinedoser og eventuelt anbefale bruk av nye varianter av vaksiner.

Det viktigste rådet for folk som blir syke, er fortsatt å holde seg hjemme til man føler seg bedre. Du trenger ikke teste deg, men unngå kontakt med personer med økt risiko for å bli alvorlig syk.