To nye SV-politikere bekrefter varsel om skattekrav for pendlerbolig

SV bekrefter at til sammen tre av deres stortingspolitikere har fått varsel om skattekrav etter saken om pendlerboliger.

Freddy André Øvstegård bekrefter at han har fått varsel om skattekrav.

Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås, stortingsrepresentanter for SV, har fått varsel om krav fra skatteetaten for pendlerboliger. Det bekrefter SV i en e-post til Aftenposten.

Fra før har partiets nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kunngjort at han har fått varsel om krav fra skatteetaten.

– Alle disse tre tok selv kontakt med skatteetaten da de første pendlerboligsakene ble kjent høsten 2021 og det ble klart at Stortinget kunne ha feiltolket regelverket, sier kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV.

Årsaken til at de har fått varsel fra Skatteetaten, er at de enten har leid ut en del av sin primærbolig eller ikke har hatt boutgifter på hjemstedet. Begge sakene har tidligere vært omtalt i mediene.

SV vil ikke si noe om størrelsen på kravene. Gjørtz sier at det ikke er flere SV-politikere som har fått varsel om skattekrav fra etaten.

Mona Fagerås bekrefter varsel om skattekrav.

45 politikere har fått krav

Skatteetaten mener at 45 politikere fra Stortinget og regjeringsapparatet må betale ekstra skatt. Bakgrunnen er at de har mottatt skattefri, gratis pendlerbolig av fellesskapet på urettmessig grunnlag, ifølge skattemyndighetene.

Totalt skulle politikerne skattet av verdier for 9,6 millioner kroner. For enkelte dreier det seg om verdier for over 1 million kroner som ikke er beskattet riktig, ifølge Skatteetaten.

Hittil har bare et fåtall bekreftet at de er blant dem som har fått brev om skattesmell.

Kritisk til Stortinget

Saken om pendlerboliger startet høsten 2021. Da avslørte Aftenposten at daværende statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått tildelt gratis og skattefri pendlerbolig mens han hadde vært folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene.

Øvstegård er innvalgt fra Østfold. Hans skattesak kommer av at han var folkeregistrert i foreldrenes hjem. Han har tidligere kritisert Stortingets administrasjon for å ha gitt ham feil informasjon. Øvstegård er tirsdag på reise og viser til partiet for spørsmål om saken.

Fagerås er innvalgt fra Nordland. Henne sak handler om at hun hadde leieinntekter på hjemstedet. Fagerås ønsker på spørsmål fra Aftenposten ikke å kommentere saken utover et Facebook-innlegg tirsdag. Der står det at hun den gang sjekket feil skatteregel. Også hun er sterkt kritisk til informasjonen fra Stortingets administrasjon.

Hun opplyser om at hun av Stortinget kun ble spurt om hun hadde utgifter på boligen, ikke om hun hadde inntekter.

«Jeg er selvsagt fryktelig lei meg for at jeg ikke hadde sjekket dette grundig nok. Dette er mitt ansvar, et ansvar som er ekstra stort siden jeg er stortingsrepresentant, og jeg skal selvsagt ta den ekstra skatten Skatteetaten pålegger meg. Men saken er ikke ferdig behandlet», skriver hun.

Fagerås unner ingen å ha en slik sak hengende over seg. «Jeg har grått mine modige tårer», skriver hun.