Norge

Hvalfangst har satt Norge på angrepslisten til Anonymous

Flere institusjoner i Norge er plassert på angrepslisten til aktivistene i Anonymous. – Her skulle vi nok ønske at vi hadde bedre kontroll, sier Kripos.

Noen Anonymous-aktivister kjemper mot hvalfangst. Her er en Anonymous-demonstrant avbildet utenfor BBCs kontorer i London i en annen sammenheng.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist
  • Trond J. Strøm
    Journalist / researcher
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

De er ikke motivert av penger eller ønske om å begå kriminalitet, men av å stoppe hvalfangst. Aktivister i hacker-nettverket Anonymous har sett seg ut Norge som et av flere mål.

– Som følge av hvalfangst er det flere grupper som har sett seg ut Norge som et mål, sier Lone Charlotte Pettersen, som er leder for seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte ved Kripos.

Flere land rammes av hackere

Årlig organiserer hackergruppen Anonymous, aktivister og andre organisasjoner flere operasjoner rettet mot Norge, Island, Japan og Færøyene. Operasjonene er organisert av grupperinger fra Anononymous-bevegelsen.

Operasjonen som går under navnet #OpWhales er direkte rettet mot Japan, Island og Norge.

Fiskeridirektoratet ble angrepet

Fiskeridirektoratet står på listen over mål, og de bekrefter i en e-post til Aftenposten at de opplevde hendelser i mai i år, som sammenfaller med måneden aksjonistene særlig angrep norske mål. Fiskeridirektoratet har tidvis høy aktivitet i form av oppslag mot nettsidene. I mai i år hadde én enkelt adresse i Nederland så mange oppslag at ingen andre fikk tilgang til nettstedet. Fiskeridirektoratet har siden innført tiltak som skal hindre dette, forteller Bjørn Arvid Sætren, IT-direktør Fiskeridirektoratet.

Angriper året rundt

Tradisjonelle hvalfangstaktivister som Sea Shepherd slår til mot næringen, for eksempel via sabotasje mot hvalfangstbåter og forsøk på å avbryte fangsten.

De såkalte «hacktivistene» angriper derimot året rundt, og rammer bredere. Banker, myndigheter, mediene, turisme og akademia er blant målene.

– Vil de ramme norske interesser, ikke nødvendigvis selve næringen?

– De vil ta Norge. Det kan derfor være tilfeldig hvem som rammes. Så lenge de kan gjøre en skade, er de fornøyde, sier Pettersen i Kripos.

Hacktivistene oppfordrer også andre til å kjøpe skadevare og bruke den mot Norge.

– Her skulle vi nok ønske at vi hadde bedre kontroll. Det er generelt en utfordring for Kripos og politiet.

  • Les mer: Politiet har utarbeidet sin første trusselvurdering av IKT-kriminalitet. De kriminelle tar ny teknologi i bruk raskere enn politiet klarer å tilpasse seg den.

Norge har den største hvalfangstkvoten

Omfanget av hacktivisme er lite i Norge, heter det i Mørketallsundersøkelsen 2016. Men Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har sett en økende tendens de siste årene.

Samtidig økte Fiskeridepartementet den norske fangstkvoten for vågehval til 999 i år. På Island anbefalte man fangst av inntil 224 vågehval fra 2016 til 2018. Japans hvalfangstkvote er på 333 vågehval i året. Ingen andre land driver hvalfangst. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har uttalt at han ønsker å doble hvalfangstkvotene.

#OpWhales er en av flere Anonymous-operasjoner rettet mot land som driver hvalfangst. Norge er et av landene som står på angrepslisten.

Tok ned myndighetssider i over et halvt døgn

Tidlig i 2016 ble flere norske nettsider delvis tatt ned. Angrepet gjorde at leverandørene måtte blokkere trafikk fra utlandet for å holde nettsidene oppe.

NSM opplyser til Aftenposten at de ikke har registrert noen dataangrep rettet mot kritisk norsk infrastruktur i tilknytning til hvalfangst så langt i 2017.

I mai var følgende norske nettsider på angrepslisten til #OpKillingBay:

På det åpne nettet har personene bak operasjonene publisert lister med flere norske nettsider som de ønsker rammet av dataangrep.

Listene opplyser blant annet hva slags type server nettstedet bruker og IP-adressen. Regjeringen, Visit Norway og Mathallen i Oslo er blant nettstedene på listen.

Det er også publisert lister over regjeringsmedlemmer og ansatte i regjeringsapparatet med telefonnumre og e-postadresser.

Island angrepet i 13 timer

For to år siden ble fem myndighetsnettsider i Island tatt ned som en del av operasjonene mot hvalfangst. Angrepene startet fredag 27. november, og varte i 13 timer. Nettsidene ble rammet av såkalte tjenestenektangrep (DDoS), som nekter personer tilgang til nettsidene.

Nettsidene til det islandske miljø- og ressursdepartementet, utenriksdepartementet, innenriksdepartementet, Statsministerens kontor og regjeringens hovednettside var blant nettsidene som ble utilgjengelige for brukerne.

Dette bildet viser aktivister fra Greenpeace som forsøker å hindre et japansk skip å frakte en død hval. Bildet ble tatt i 2005.

Hacktivist: – Vi kommer ikke til å forsvinne

– Anonymous’ operasjoner er i stor grad basert på bruk av sosiale medier for å opplyse privatpersoner, sa personen som kaller seg «Amber Stone» til det islandske magasinet The Reykjavik Grapevine i 2016. Stone står bak kampanjen #OpWhales.

– Vi kommer ikke til å forsvinne. Selvfølgelig ønsker vi at Island setter en stopper for all hvalfangst og blir en frisone for hval.

Stone har vært engasjert i flere andre Anonymous-operasjoner, blant annet #OpKillingBay og #OpSeaWorld. En stans av hvalfangst på Island vil, ifølge Stone, føre til store endringer.

– Det vil påvirke hvalfangst globalt. Søkelyset vil da være rettet mot Norge og Japan, begge landene er mål for Anonymous-operasjoner, sier hun.

Stone og flere andre hacktivister har uttrykt stor misnøye med at Norge har økt kvotene for hvalfangst.

Vil du kontakte Aftenposten konfidensielt om erfaringer med datakriminalitet? Bruk Securdrop, vår krypterte varslerportal.

Les mer om

  1. Anonymous
  2. Hacking
  3. Datakriminalitet