Norge

Regjeringen endrer norsk rettspsykiatri

Ansvaret for å vurdere lovbryteres tilregnelighet ligger i dag utelukkende hos private aktører. Regjeringen innfører nå strengere krav til både de sakkyndige og hvordan undersøkelser skal gjennomføres.

Justisminister Grete Faremo mener kompetansesenteret i Trondheim har et godt fagmiljø som gjennom pilotprosjektet vil løfte norsk rettspsykiatri. Berit Roald

 • Nina Selbo Torset
  Journalist

Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 reiste en omfattende diskusjon om straffelovens tilregnelighetsbegrep og rettspsykiatriens rolle ved avgjørelsen av om tiltalte er tilregnelig.

En utredning fra Helse— og omsorgsdepartementet viser at dagens rettspsykiatri lider av at det er en ren privat virksomhet. Dagens praksis gir, ifølge utredningen, tilfeldig tilknytning til de faglige og kliniske miljøene når lovbryteres tilregnelighet skal vurderes.

Per i dag er det ingen fagenhet som har ansvaret for rekruttering og fagutvikling i rettspsykiatrien. Det har regjeringen besluttet å gjøre noe med.

De etablerer nå en ny organisasjonsmodell for rettspsykiatri som skal prøves ut som et toårig pilotprosjekt på kompetansesenteret i Trondheim.

— Det er en modell som gir det offentlige en sterkere rolle i rettspsykiatrien og vil sikre kompetent tilgang på sakkyndige for domstolene, politi og påtalemyndighet, sier Justis- og beredskapsminister Grete Faremo til Aftenposten.

Strengere krav til undersøkelser

Faremo besøkte tirsdag kompetansesenteret på Brøset i Trondheim for å fortelle om pilotprosjektet. Justisministeren mener kompetansesenteret har et godt fagmiljø som gjennom prosjektet vil løfte norsk rettspsykiatri.

Les også

Rettspsykiatri i støpeskjeen

— Den nye organisasjonsmodellen skiller tydeligere på de ulike aktørenes roller og oppgaver. Kompetansesenteret vil få oppgaver knyttet til faglig veiledning, rådgivning, undervisning, registrering av sakkyndige og utforming av mandat. Den rettsmedisinske kommisjon vil ha mer kontrollorienterte oppgaver, sier hun.

Justisministeren håper Brøset kan være med å utvikle verktøy for hvordan norsk rettspsykiatri skal gjennomføres. Blant annet får de ansvaret for skolering og autorisasjon, noe som skal gjøre det mer attraktivt å spesialisere seg innenfor rettspsykiatri.

- Vi innfører formalkrav til de rettspsykiatrisk sakkyndige i form av kvalifisering og autorisasjon. Vi vil også innføre standardiserte betingelser for hvordan en rettspsykiatrisk undersøkelse skal gjennomføres.

Forskningsleder Roger Almvik ved Brøset er svært positiv til prøveprosjektet.

— Jeg synes det er en god nyhet for hele det rettspsykiatriske miljøet i Norge. Vi har etterlyst tiltak og endringer siden tidlig 1990-tallet. Norsk rettspsykiatri har høy faglig standard, men utfordringer i forhold til organisering og tilrettelegging. Med den nye modellen vil vi sikre bedre standard på den delen av virksomheten også, sier Almvik til Aftenposten.

Fortsatt privat tjenesteleverandør

Etableringen av pilotprosjektet utgjør starten på regjeringens satsing for utvikling av norsk rettspsykiatri. Regjeringen har som mål at rettspsykiatere av høy kvalitet skal bli lettere tilgjengelig for domstolene, politi og påtalemyndighet.

— En slik offentlig satsing på feltet vil kunne bedre rekrutteringen til feltet og stimulere til mer forskning, sier Faremo.

Privatpraktiserende psykiatere og psykologer vil fortsatt stå for selve tjenesteproduksjonen som i dag.

Piloten vil være oppe å gå fra neste år og senere rulles ut til de to øvrige kompetansesentrene i landet.

 1. Les også

  Rettspsykiatri – en rettssikkerhet?

 2. Les også

  Nødvendig å forbedre norsk rettspsykiatri

 3. Les også

  Eksperter hilser Faremos utspill velkommen men advarer samtidig

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Psykologspesialist skal observere terrorsiktede Philip Manshaus

 2. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 3. KRONIKK

  Advarer mot ny utilregnelighetsbestemmelse

 4. DEBATT

  Gi denne mannen flere ansatte!

 5. OSLOBY

  Byrådslederen krever tiltak etter knivvold i Oslo - politimesteren ber om innvandringsstopp

 6. DEBATT

  Hva skal vi med politidirektoratet| Hadia Tajik