Vil utsette InterCity-utbygging med flere år – stikk i strid med Stortingets vedtak

I årevis har politikere og jernbanen lovet ny InterCity mellom Oslo og Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss klar i 2024. Nå vil Bane Nor utsette alt.

Dette er mannen bak de dårlige nyhetene for hundretusenvis av togpassasjerer. Gorm Frimannslund, sjef for Bane Nor. Det tidligere Jernbaneverket har brukt 2017 på å vurdere realismen i fremdriftsplaner og prisprognoser for de store InterCity-prosjektene.

Dette skulle moderne, dobbeltsporet jernbane sørge for i 2024. Det er gjentatt i rapport etter rapport, og med noen justeringer for Ringeriksbanen, i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029, vedtatt på Stortinget i fjor.

Nå blir det ikke slik.

Les hele saken med abonnement