Norge

Ap snur om profittforbud for private barnehager

Illustrasjonsfoto.

Et flertall på Stortinget vil hindre at barnehager som mottar offentlig støtte, tar ut stor profitt. Ap har snudd i saken, mens KrF er avventende.

  • og NTB

Utdannings- og forskningskomiteen behandler et forslag fra tre SV-representanter om endring av barnehageloven. De vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode og ikke går til profitt for private barnehageeiere. Komitéinnstillingen skal etter planen legges frem tirsdag.

Ap snur

I valgkampen var Ap-leder Jonas Gahr Støre imot forslaget, men nå sier partiet til Dagbladet at det ønsker et strengere regelverk.

– Foreldre skal være sikre på at pengene de selv og det offentlige har betalt går til å gjøre hverdagen best mulig for barna. De skal ikke gå til store utbytter i lommen på kommersielle eiere, og vi vil nå ha utredet hvordan lovverket kan endres for å få dette til, sier Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen.

Avventer

Også Sp vil hindre at barnehagekjeder stikker av med store utbytter fra barnehager med offentlig støtte. KrF ønsker imidlertid mer kunnskap om pengestrømmene i barnehagene før de vurderer behov for lovendring.

– Vi vet for lite om hvor offisielle tilskudd ender og vil ha all informasjon på bordet, sier Hans Fredrik Grøvan, som er KrFs representant i utdannings- og forskningskomiteen.

Bedre oversikt

Ap ønsker også bedre oversikt over pengestrømmene i velferden. Partiet er bekymret for en utvikling der barnehager blir attraktive investeringsobjekter og at de kommersielle barnehagekjedene tar over større deler av driften.

– Vi skal ha et mangfoldig barnehagetilbud i Norge, derfor må vi sørge for at de ideelle ikke utkonkurreres av store kommersielle kjeder. Vi vil endre loven slik at kommunene i fremtiden skal kunne prioritere de ideelle barnehagene, sier Henriksen til NTB.

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Arbeiderpartiet (Ap)