Stort blått flertall i Rogaland KrF

Knapt tre av ti delegater til det ekstraordinære årsmøtet i Rogaland KrF lørdag støtter partileder Knut Arild Hareides råd om å gå i regjering med Ap og Sp.

Begge nestlederne i KrF, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad ønsker et samarbeid med høyresiden. Her fra pressekonferanse i Stortinget fredag 28 september hvor Hareide gikk ut og sa han ønsket et samarbeid med venstresiden.

Rogaland er det største fylkeslaget i KrF. Fylkesårsmøtet i Stavanger lørdag skal velge 16 delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal avgjøre sitt veivalg.

En opptelling Stavanger Aftenblad har gjort, viser at 84 av de 135 delegatene på fylkesårsmøtet peker på Erna Solberg (H) som statsminister. Det tilsvarer 62,2 prosent. Av disse vil 56 delegater (41,5 prosent) søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre, mens 20 delegater (20,7 prosent) heller i retning av å fortsette som opposisjonsparti med borgerlig basis.

Forbehold

38 delegater (28,1 prosent) støtter Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens 13 delegater (9,6 prosent) enten ikke er kartlagt eller ikke har bestemt seg.

Aftenbladet tar noen forbehold om fordelingen i den «blå» kategorien og skriver blant annet at det kan finnes delegater som kan gå fra å bli i opposisjon til å stemme for å gå inn i Solbergs regjering.

Skriftlig avstemning

Fylkessekretær Olav Eggebø Aanonsen sier at en nominasjonskomité har laget et forslag med 23 mulige utsendinger til landsmøtet 2. november. I tillegg åpnes det for benkeforslag.

– Fylkesleder Oddny Helen Turøy er automatisk delegat. I tillegg skal det velges 15 fra listen som er blitt til etter innspill fra lokallagene og eventuelt med flere navn etter forslag fra salen i møtet. Valget skjer ved at det settes 15 kryss på kandidatlisten, sier Aanonsen til NTB.

Før valget av delegater skal fylkesårsmøtet behandle en resolusjon om veivalget og deretter ta stilling til om delegatene skal stilles fritt eller om de blir bundet – altså om de pålegges å stemme i tråd med flertallet.

Det kan også bli debatt om hvordan avstemningen mellom de tre alternative veivalgene skal legges opp.

Først ute

Fylkesårsmøtet i Rogaland KrF er det første i rekken som skal velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Som et av få fylkeslag har Rogaland valgt å ikke invitere noen fra partiledelsen.

– Olaug Bollestad er delegat i kraft av å være stortingsrepresentant fra Rogaland, og hun har ikke noen rolle på fylkesårsmøtet som partiets nestleder. Hun kan ta ordet i debatten på lik linje med de øvrige på fylkesårsmøtet, sier Aanonsen.

Bollestad står på linje med nestlederkollega Kjell Ingolf Ropstad som anbefaler å søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre.