Lavere straff for ulovlig ulvejakt

Fire jegere fra Hedmark fikk lavere straff for ulovlig ulvejakt da lagmannsretten behandlet anken deres. Den femte tiltalte ble frikjent.

Dette bildet viser en ulv som en av de tiltalte skal ha skutt i mars i fjor under åtejakt på rev. Bildet ble funnet på mannens mobiltelefon, som er beslaglagt av politiet.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen

Dommen i Eidsivating lagmannsrett ble avsagt tidligere i uken og ble først omtalt av TV 2.

De fire ble dømt til fra 120 dager til ni måneders fengsel for hovedmannen. Strengest straff fikk den eneste av de tiltalte som er dømt for faktisk å ha skutt ulv.

Dom i historisk ulvesak:

Les også

Fem av seks dømt i ulvejaktsaken

Straffene var klart strengere da de fem i april 2015 ble dømt i tingretten: Fra seks måneder til ett år og åtte måneders fengsel. Alle ble da kjent skyldige i å ha deltatt i ulvejakt som del av en organisert, kriminell gruppe.

Telefonavlytting

Økokrim brukte store ressurser i etterforskningen av jegerne, blant annet med omfattende telefonavlytting, noe man kunne gjøre fordi de var mistenkt for brudd på paragraf 152b om faunakriminalitet i den gamle straffeloven.

Strafferammen etter denne paragrafen er inntil seks års fengsel for den som «minsker en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse».

Les også

Regjeringen vil videreføre dagens ulvebestand

Alle fem anket til lagmannsretten og det lønte seg for dem. Lagmannsretten vurderte lovanvendelsen helt annerledes enn tingretten og jegerne ble frikjent for brudd på straffeloven.

Dømt etter mildere bestemmelse

De fem ble i stedet dømt etter en mildere bestemmelse i «Lov om forvaltning av naturens mangfold», kalt naturmangfoldsloven. Strafferammen der er ett års fengsel, tre år for grove overtredelser.

Én av de tiltalte, han som Økokrim karakteriserte som hovedmannen og initiativtaker til jakten, skjøt én ulv da han var på revejakt og var sammen med de andre dømte da de jaktet på to ulver.

Les også

Fem myter om ulv

Lagmannsretten kom til at dette ikke kan ha minsket den naturlige bestanden av ulv og dermed kunne de ikke dømmes etter straffelovens bestemmelse om faunakriminalitet.

Ikke organisert, kriminell gruppe

Økokrim fikk heller ikke medhold i spørsmålet om at jakten var et ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

49-åringen, som Økokrim beskrev som hovedmannen, fikk redusert straffen fra ett år og åtte måneder til ni måneders fengsel. Han ble også fradømt jaktretten i fem år.

De andre tre dømte fikk også redusert straffene sine og ble fradømt jaktretten i tre år.

Økokrim vurderer å anke dommen, bekrefter førstestatsadvokat Tarjei Istad.

— Vi registrerer at lagmannsretten følger oss i bevisvurderingen, men én blir frifunnet fordi de tar det etter naturmangfoldsloven. Etter den loven er ikke medvirkning straffbart, sier Istad.

— Når det gjelder rettens vurdering av å minske ulvebestanden i rettslig forstand, vil vi se nærmere på den med tanke på en mulig anke.