Planlegger 79 nye asylmottak: Her vil de åpne asylmottak

Over 15.000 asylsøkere kan få plass i 79 nye asylmottak. Her er listen over hvor UDI har fått tilbud om nye asylmottak.

OPT_asyl2-_xzt9JDnzV.jpg
  • Hvis du leser denne saken på mobil og får vanskeligheter med å lese hele listen over mottakstilbud — vend telefonen slik at du leser saken liggende.
    Tidligere i år utlyste Utlendingsdirektoratet (UDI) sin tredje anbudsrunde for å få nok boliger til over 30.000 asylsøkere som kom til Norge i 2015.

Etter to anbudsrunder med få eller for dyre tilbud, kan UDI nå nesten velge og vrake i mottaksplasser. I hvert fall hvis tilbudene tilfredsstiller UDIs krav og blir godkjent av vertskommunene.

Tidligere kom det få tilbud:

UDI utlyste anbudskonkurranse med ønske om totalt 10.000 plasser fordelt på alle sine regioner. Tilbudsfristen var 4. april, men ble senere utsatt til 11. april.

Nå offentliggjøres tilbudene som er kommet inn. Totalt har UDI fått tilbud om 15 600 plasser fordelt på 79 mottak.

Siste om asylhåndteringen:

Mange mottak i vest og sør

Vestlandet er den regionen som har flest tilbud å velge i. Det er kommet tilbud om nesten 8.500 mottaksplasser i disse to regionene. Bare på Vestlandet er det kommet inn tilbud om 5441 plasser i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 21 av tilbudene er i Rogaland fylke.

Asylgigantene samlet i vest. Her er Hero-direktør Tor Brekke (i midten) og mottaksgrüunder Alfred Ydstebø i Abri Vekst sammen med Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø under en konferanse om asylsøkere i Stavanger denne uken.

Selskapet Humaq as har levert tilbud om rundt 20 mottak på Vestlandet og Sørlandet. I vest er også den nye mottaksoperatøren Abri Vekst på banen med mottakstilbud i seks kommuner. Abri driver i dag gigantmottaket på Forus i Stavanger.

Abri Vekst vil hovedsakelig opprette desentraliserte mottak — det vil si innkvartering i mindre boenheter, gjerne vanlige bolighus, skriver Stavanger Aftenblad.

To mottak i Oslo?

Nykommeren Abir Norge, som eies av drammenserne Tor Knutsen og Christian Mauritz Selvig, har søkt om å åpne mottak i Oslo eller Drammen - og i samtlige storbyer: Bergen, Stavanger og Trondheim.

I forrige anbudsrunde ble alle tilbud i Oslo vraket fordi mottaksplassene var for dyre for UDI - som opererer med et pristak på 75.000 kroner pr. beboer pr. år.

I tilleg til Abir Norges tilbud, er det ett annet mottakstilbud lokalisert i Oslo. Det er Ila hybelhus, som Oslo kommune ønsker å drive selv.

Ble for dyrt i Oslo forrige runde:

Flere kommuner ikke varslet

Listen vil trolig bli lengre når berørte kommuner er varslet om innkomne tilbud.

Regionkontorene skal nå vurdere hvilke tilbud UDI skal inngå kontrakt med. Dette avgjøres i begynnelsen av mai, og UDI forventer at mottakene kan være i drift fra 1. juni i år.

Hvis det kommer mange asylsøkere i år: