Norge

Vil kjøpe private plasser for å få ned ventetiden på rusbehandling

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Få ned ventetiden i rusomsorgen, er den klare beskjeden fra rusmisbruker under avvenning Espen Bævre (32) og moren Anne Bævre til helseminister Bent Høie.

En plass i offentlig rusomsorg koster i snitt mer enn dobbelt så mye som en privat plass, viser en ny rapport bestilt av Helse— og omsorgsdepartementet.

- Ut fra denne rapporten kan vi konkludere med at vi får mye god behandling for en god pris hos de private. Vi får mye igjen for kronene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

Han er på omvisning hos Tyrili-stiftelsen på Kampen i Oslo der han møter Espen Bævre (32), som er på sitt andre behandlingsopphold etter å ha vært rusavhengig hele sitt voksne liv.

De siste årene har vært preget av amfetaminmisbruk og to fengselsopphold etter vinningskriminalitet.

Mistet motivasjonen

Første gangen Bævre var motivert for avrusning, fikk han beskjed om at han kunne få plass på et av Tyrili-stiftelsens behandlingssteder, men at ventetiden var inntil et år.

Les også:

Les også

Reddet av tilfeldigheter

— Da valgte jeg å gå ut igjen og fortsette og ruse meg. Jeg mistet motivasjonen, rett og slett, forteller 32-åringen.

Først etter et opphold i fengsel og deltagelse i prosjektet «Stifinner´n» der fikk han plass hos Tyrili.

2002NETTventetid-eqS9v6zr1K.jpg

Nær 1900 personer venter i dag i kø på rusbehandling. Helseministeren varsler at Regjeringen vil satse mer på kjøp av plasser i private rusbehandlingsinstitusjoner.— Hvis vi begynner å kjøpe flere plasser fra private tilbydere, vil det også bli etablert flere plasser. Det vil få betydning for ventetidene, sier Høie.

Ber om ydmykhet

Den ferske rapporten fra Helsedirektoratet han har med seg til Tyrili-senteret viser at kostnaden ved å kjøpe plasser fra private i snitt er under halvparten av prisen for en offentlig plass.

Prisene varierer voldsomt - fra over 14 000 kroner i snitt for et døgn til om lag 2000 kroner i snitt.

Noe av forskjellene mellom kostander i det private og offentlige skyldes at de tilbyr ulike type tjenester, og at de offentlige tilbudene har flere ansatte per bruker.

Høie har bestilt en ny rapport, som skal sammenligne kvaliteten i privat og offentlig rusomsorg.

— Men mitt inntrykk er at mange av de private gir gode resultater. Det har de gjort i lang tid. Det er de private som har gått foran og utviklet hele feltet, sier Høie.

2002NETTkostnad-mATX59oRvW.jpg

— Våre fremste kompetansemiljøer er hos de private. Så det er viktig at den offentlige delen av helsetjenesten møter private med litt mer ydmykhet enn det vi kanskje har sett frem til i dag, mener helseministeren.

For lange køer

Ventelistetallene viser at køene varierer kraftig mellom de ulike tilbudene. Tyrili-stiftelsen er et av landets klart mest populære steder innen rusomsorg, noen som gir seg utslag i lange køer.

- Det står til enhver tid omtrent 100 stykker i kø for å komme inn til Tyrili. Ventetiden kan variere fra åtte til tolv måneder. Det er klart at det er helt forferdelig at situasjonen er slik, sier leder for Tyrili-stiftelsen Ulf Jansen.

Les også:

Høie er enig i at ett år er for lenge å vente, men vil ikke tallfeste hva som er en akseptabel ventetid.

— Min ambisjon er at vi skal kunne gi raskere hjelp enn i dag. Ventetiden er for lang for mange. Den er spesielt lang for de som har et tydelig ønske om hvilken institusjon de vil til, eller der det er en veldig klar faglig anbefaling om hvor de skal, påpeker helseministeren.

Både han og Jansen understreker at det er helt avgjørende hvordan ventetiden blir brukt, og at man må utvikle bedre tilbud om oppfølging til de som venter i kø på langtidsopphold.

 1. Les også

  Vil kjøpe private plasser for å få ned ventetiden på rusbehandling

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Michelle har forsøkt å bli rusfri 15 ganger. Vil det gå denne gangen?

 2. A-MAGASINET

  De var nær ved å ruse seg til døde. Så snudde alt.

 3. A-MAGASINET

  Lille julaften 1955 kom norsk politi og barnevern og tok med seg moren

 4. POLITIKK

  Hvordan er det mulig at kostnaden for Stortingets byggeprosjekt kunne vokse fra 70 til minst 1800 millioner kroner?

 5. A-MAGASINET

  Medias-klinikken selger kreftbehandling norske leger fraråder. Slik gikk det med 38 norske pasienter.

 6. A-MAGASINET

  De ble funnet klokken seks om morgenen. Han flytende i sjøkanten. Hun liggende på kaien. To steinharde narkomane som endelig så ut til å ha fått fred.