Horten kommune varsler full gjennomgang av omsorgsboliger

Horten kommune gjennomfører branntilsyn og full gjennomgang av alle sine omsorgsboliger etter dødsbrannen i Borre.

Trehuset i Borre var overtent da brannvesenet kom. Inne i stuen til dødsofferet Roger Madsen var det svært mye brannfarlig materiale.

Fredag gikk brevet fra rådmann Ragnar Sundklakk til Vestfold interkommunale brannvesen: Horten kommune ber om ekstraordinært branntilsyn.

Initiativet er en direkte følge av at Aftenposten ba Horten kommune forklare hva kommunen har gjort etter den tragiske brannen i de kommunale leilighetene i Ynglingeveien 15 i desember i fjor, der Roger Madsen omkom.

Aldri før har så få omkommet i brann i Norge. Aftenposten kunne i går fortelle at brannstatistikken likevel er oppsiktsvekkende:

  • Fire av fem tilhører en risikogruppe. De er eldre, funksjonshemmede, sliter med rus eller psykiatri, er flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere.
  • Godt over 80 prosent av dem som omkommer i brann, fikk kommunale tjenester som hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

Etter å ha gjennomgått nesten 7000 journalføringer fra hjemmesykepleien i Horten, vet Aftenposten at det ikke manglet på bekymringsmeldinger om 57 år gamle Roger Madsens kaotiske bosituasjon.

Det er slik barna husker faren Roger Madsen, med det krøllete håret, kaffekopp og pakken med rullings, om bord i båten på evig jakt etter krabber, hummer og gode sommeropplevelser.

Bekymringen gikk på ekstrem brannfare. Men det er bare en håndfull eksempler på at dette er adressert videre til Madsens økonomiske verge eller huseieren.

Stadig flere i risikogruppene

Rådmann Ragnar Sundklakk sier det er en utfordring at stadig flere eldre og svakt fungerende skal bo lengre hjemme.

– Det er ikke lett å finne rett type bolig spesielt til mennesker som tilhører risikogruppene. Dette er noe vi vil ha et ytterligere fokus på i vårt strategiarbeid for forebyggende brannvern.

Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk i Horten kommune.

Eier 280 kommunale boliger

Det er Horten kommunale boligstiftelse (HKBS) som eier den 51 år gamle trebygningen som brant i desember.

Også i 1995 var det en dødsbrann samme sted. Her er det ti kommunale leiligheter hvor mange av beboerne tilhører risikogruppene.

Likevel har det ikke vært noe ordinært branntilsyn på de 22 årene mellom dødsbrannene.

Nå varsler styreleder Jacob Børresen i HKBS at også de blir med på branndugnaden:

– Jeg har allerede, med utgangspunkt i Aftenpostens reportasje, tatt initiativ til at styret skal ta en grundig gjennomgang av våre rutiner og samhandlingen med kommunen, brannvesenet og beboerne, sier Børresen.

Arbeidet starter umiddelbart.

Vil ha strengere brannregelverk for omsorgsboliger

– Burde Ynglingeveien 15 ha vært registrert som et særskilt brannobjekt?

– Når vi får resultatet av branntilsynet, får vi vurdere om enkelte bygninger skal utstyres med tåkeanlegg eller registreres som særskilte brannobjekt, sier rådmann Ragnar Sundklakk.

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Stiftelsen Norsk brannvernforening mener at omsorgsboliger og tilpassede boliger må få et strengere regelverk når det gjelder brannsikringstiltak, og at kommunene får mulighet til å være strengere enn forskrifter og veiledning legger opp til.

– Noen kommuner har gjennom lokal forskrift skaffet seg tilgang til private boliger for å føre tilsyn hos risikogrupper. Flere kommuner burde utfordre lovverket og den personlige sfære, sier Søtorp.

DSB: -Både tildeler og eier har ansvar

Etter dødsbrannen i fjor fikk Horten kommune og HKBS en skarp korreks av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):

«I byggverk med tildelingsboliger kan risikoen til tider være meget høy. Det er derfor en forutsetning at eier av byggverk og de som tildeler bolig til brukere kjenner byggets beskaffenhet, forutsetninger og begrensninger slik at de kan sørge for at byggverket er robust nok til å kunne håndtere bruken og ivareta sikkerheten til beboerne».

Mange av beboerne Horten kommune hadde plassert i den kommunale tregården tilhørte risikogruppene.

Brannvesenet tar utfordringen

Brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) var selv på overbefalsvakt da meldingen om at en person var sett overtent inne i den kommunale trebygningen:

– Det var en surrealistisk opplevelse å komme inn i stuen med to båtmotorer og flere større verkstedmaskiner. Mye brennbar væske i rommet gjorde også at brannen ble svært eksplosjonsartet, sier Pettersen, og legger til:

– Utviklingen i samfunnet viser at stadig flere av dem som tildeles boenhet av kommunene er helt eller delvis både bosvake og rømningssvake. Vi vil derfor i forbindelse med tilsynet vi skal ha med boligstiftelsen også vurdere om flere av byggene boligstiftelsen eier av samme type som i Ynglingeveien skal registreres som særskilte brannobjekt.

Brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen.

– Glad for dugnaden

For Roger Madsens etterlatte er det en god nyhet at Horten kommune nå vil ha en full gjennomgang av alle sine boliger. Nå føler de at faren ikke døde forgjeves.

– Samtidig føler vi at Horten kommune og Horten kommunale boligstiftelse (HKBS) kan ha brutt lover og regler ved ikke å gi far et forsvarlig botilbud. Vi har spurt kommunen om juridisk bistand, men vurderer også en politianmeldelse for å få svar på våre mange spørsmål, sier eldstesønnen, som siden 24. mars i fjor står registrert som farens nærmeste pårørende.