Norge

Fortsatt uklart om tilstrekkelig antall lærere er på plass

Den nye lærernormen gjelder fra skolestart, men fortsatt har skolene trolig for få til å oppfylle de nye kravene. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Når elevene inntar klasserommene for et nytt skoleår, trer den nye lærernormen i kraft. Men det er fortsatt uklart om tilstrekkelig antall lærere er på plass.

  • og NTB

Den nye lærernormen sier at det ikke skal være mer enn 16 elever per lærer i første til fjerde klasse og ikke mer enn 21 elever per lærer på de neste seks klassetrinnene.

Men det er trolig fortsatt et stykke igjen til det målet er nådd. Utdanningsdirektoratet har ikke ferske tall for hvor mange lærere som er rekruttert før kommende skoleår, men ut fra tallene for forrige skoleår manglet det da 1.200 lærerårsverk for å oppfylle den nye normen.

I Oslo mangler det omtrent 95 lærere, får VG opplyst fra Utdanningsetaten i hovedstaden.

Kommunene får 700 millioner kroner over statsbudsjettet denne høsten for å dekke inn lærermangelen. Fram til 2020 får det ingen konsekvenser for skoler som ikke oppfyller normen, så lenge stillingene lyses ut hvert år og det ikke er kvalifiserte søkere.

Totalt må 130 av landets 426 kommuner rekruttere flere lærere. Bergen og Drammen er blant kommunene som har oppfylt normen, ifølge Utdanningsforbundet. Men stikkprøver fra sommeren viste at byer som Tromsø, Trondheim, Stavanger, Ålesund og Sarpsborg lå «ganske bakpå» med tanke på rekruttering, forteller pressesjef Nina Hulthin til VG.

Neste år skjerpes kravene. Da er det 15 elever per lærer som er grensen for de laveste klassetrinnene og 20 elever per lærer fra femte klasse og ut grunnskolen.

Les også

  1. Her er Google på vei inn i klasserommet, rektor er kritisk

  2. Halvparten av pengene til lærernormen går til Oslo

  3. Flere lærere vil gi bedre skole | Steffen Handal

  4. Skoleferien er for lang | Helene Skjeggestad

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk
  3. Utdanningsdirektoratet
  4. Lærere