Hevder over halvparten av norsk nettgambling nå skjer hos utenlandske aktører. - De tar feil, svarer Norsk Tipping.

Utenlandske spillselskaper frir til norske myndigheter igjen: Med en ny rapport i hånden hevder de at norsk idrett og kultur vil få mer penger hvis de får lisens til å drive lovlig i Norge. Norsk Tipping mener rapporten bommer.

Det har tidligere vært vanskelig å få eksakte tall på hvor mye nordmenn legger igjen hos utenlandske spillselskaper. En ny rapport fastslår at tallet er 3,4 milliarder kroner årlig. Det er én milliard høyere enn tidligere usikre anslag fra Lotteritilsynet.

Én ting er det liten tvil om: I løpet av de siste 15 årene har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto møtt stadig tøffere konkurranse fra utenlandske spillselskaper. Men hvor stor er spillerflukten?

En fersk rapport fra analyseselskapet Menon Economics, som blir presentert under Arendalsuka onsdag, hevder at de to statseide spillselskapene nå har under 50 prosent av online-markedet.

– Færre nordmenn benytter seg av spillene som omfattes av det norske spillregimet, sier PR-ansvarlig Peter Alling hos Kindred Group. De står bak merkenavnet Unibet og er ett av fire selskaper som har bestilt og finansiert rapporten.

Spår at onlinemarkedet gradvis vil ta over

Selskapene har i mange år ønsket seg et adgangskort til det norske markedet gjennom et lisenssystem. Nå mener de at Menon-rapporten gir dem gode kort på hånden.

Kort oppsummert konkluderer rapporten med at et lisensregime for utenlandske spillaktører er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Skatteinntekter fra et slikt system vil ifølge rapporten bidra til å gi norsk idrett og kultur mer i fremtiden sammenlignet med dagens modell.

En økende andel av pengene som nordmenn gambler for, havner på Malta. Øya er de siste 15 årene blitt et senter for den europeiske gamblingindustrien. Dette bildet er tatt i Unibets kontorlokaler på Malta, der selskapets nettspill driftes.

– Det er fordi onlinemarkedet som ligger utenfor Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, gradvis vil ta over markedet. Det vil gi mindre inntekter til idrett og kultur. Men dersom staten får et grep om dette markedet, kan inntektene økes, sier Leo A. Grünfeld i Menon Economics.

– Hvor troverdig er det, når rapporten er bestilt og betalt av de største utenlandske spillselskapene og disse selskapene har en sterk interesse av å få en lovlig adgang til det norske markedet?

– Vi legger ikke frem regnestykker som andre ikke kan tro på.

En milliard høyere enn tidligere anslag

En av usikkerhetsfaktorene i regnestykket har vært hvor mye nordmenn spiller for hos de utenlandske selskapene. Nå har Menon via en tredjepart fått tallene fra de største selskapene.

Tallene viser at utenlandske spillselskaper tilsammen har en nettoomsetning i det norske markedet på 3,4 milliarder kroner. Det er én milliard høyere enn tidligere anslått av Lotteritilsynet.

– Forutsatt at Menon har fått tilgang til omsetningstall fra sine oppdragsgivere, er det grunn til å anta at dette er et nokså presist estimat, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.

Norsk Tipping: - Rapporten tar feil på flere punkter

Norsk Tipping stiller imidlertid spørsmål ved flere tall og opplysninger i rapporten. Selskapet mener blant annet det gir et misvisende utgangspunkt å splitte opp markedet i «online» og «offline».

Administrerende direktør Åsne Havnelid mener rapporten tar feil på flere punkter.

Ifølge Norsk Tipping er det feil at andelen av onlineomsetningen til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er under 50 prosent. Det gjelder både i omsetning og i antall kunder, påpekes det. Tippeselskapet er også skeptisk til regnestykket som viser at et lisenssystem vil gi økte skatteinntekter.

Norsk Tipping mener også analyseselskapet bommer når det hevdes at inntektene til idrett og kultur vil gå ned fra 2021 hvis ikke et lisensregime innføres. Administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping viser til de siste årene og til en overføring på 5,2 milliarder kroner i 2017.

– Vi hadde den høyeste overføringen noensinne i 2017, og det ser også veldig bra ut for 2018, sier Havnelid.

Menon Economics avviser kritikken fra Norsk Tipping, de mener effekten først vil slå inn for fullt fra 2025. Da vil overføringer til samfunnsnyttige formål begynne å falle.

– Det er flisespikkeri å henge seg opp i prosenter og markedsandeler. Den langsiktige utviklingen er tydelig, mener Leo A. Grünfeld.

50 sider rapport - en halv side om spilleavhengighet

Det største ankepunktet fra Norsk Tipping og Lotteritilsynet gjelder imidlertid rapportens behandling av spilleavhengighet. Temaet er viet en halv side i den 50 sider tykke rapporten.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.

– Den samfunnsøkonomiske analysen de legger frem, har et nokså ensidig fokus på inntjening og potensial for økte inntekter i fremtiden, sier Rune Mentzoni, pengespillforsker ved Universitet i Bergen.

Norsk Tipping-sjef Åsne Havnelid påpeker også at norsk spillpolitikk har et helt annet utgangspunkt enn det hun mener denne rapporten har. Lotteritilsynet mener også at rapportens anslag over omsetningen viser at de som spiller hos utenlandske aktører, ikke blir flere, men at de spiller for mer.

– Dette understreker behovet for å begrense disse selskapenes tilgang til det norske markedet og få disse personene inn i mer ansvarlige rammer, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal i tilsynet.


Har du tips om denne saken?

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
  • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
  • +47 920 22 477 (journalist Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.