Rotoren forsvant

Turen gikk som vanlig for oljearbeiderne som skulle hjem fra Gullfaks B. Så, fra ett sekund til det neste, forsvant rotoren.

Havarikommisjonen vil i dag starte transporten av vrakdelene fra hangaren på Haakonsvern til Kjeller flyplass ved Lillestrøm.

Pilotene rakk ikke å sende ut nødsignal i før helikopteret styrtet i bakken fra 600 meters høyde.

I en hangar på marinebasen Haakonsvern ligger restene spredt. På paller og gulv ligger trevlete vrakdeler. De fem kraftig skadede rotorbladene ligger ved siden av hverandre på gulvet.

Bare konstruksjonen av haledelen er noenlunde intakt. Det lukter kraftig av bensin av restene, skriver Bergens Tidende.

Ingen forvarsler

Ifølge Havarikommisjonen fikk de 13 om bord på helikoptertur HKS 241 ingen forvarsler om at noe skulle skje. Ingenting fra taleregistratoren tyder på noe annet enn en helt vanlig tur.

Rotoren forsvant, går Havarikommisjonen ut fra, fra ett sekund til det neste.

— Vi kan si at det skjedde veldig raskt. Frem til ulykken skjedde, var det ingen tegn på noe unormalt. Fra en feil oppsto til ulykken var et faktum, anslår vi at det tok rundt ett sekund, sier Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon. Han leder undersøkelsen.

Her er de 13 som døde i ulykken:

Les også

Frigir navn på alle de omkomne i helikopterulykken utenfor Bergen

Ikke menneskelig feil

Granskerne har konkludert med at ulykken ikke skyldes menneskelig feil.

— Basert på de faktaene vi sitter på, er dette en teknisk ulykke. En rotor forlater ikke helikopteret uten at det er en teknisk årsak bak, sier Halvorsen.

Rundt ti sekunder etter at rotoren forsvant, dundret helikopteret i en holme utenfor Turøy og derfra ned i sjøen.

Ulykken skjedde så fort at pilotene ikke rakk eller ikke kunne sende ut nødsignal.

En utregning BT har gjort, basert på at helikopteret var i fritt fall fra vel 600 meters høyde, tilsier at det traff bakken i en fart på 300–400 km/t.

Ikke hentet opp alt

Ennå er ikke alle vrakdelene hentet opp. Dårlig vær har gjort at dykk etter restene er blitt utsatt. Samtidig fortsetter også søkene på land.

På spørsmål om de har funnet hvor rotorbruddet skjedde, svarer undersøkelseslederen at de ikke vet noe om årsaken.

Samtidig er de klar over ulykkeshistorikken til Super Puma-helikoptrene. Det finnes flere modeller av dem. I 2012 havarerte et helikopter på grunn av brudd i akslingen i hovedgirboksen.

— Det skjedde ikke denne gangen, sier Havarikommisjonens gransker.

— Det er en stor forskjell fra ulykken i 2012. Det er for tidlig å finne fellestrekk.

- Når du sier at det er stor forskjell, hva tenker du på da?

— Den gangen var det en shaft (aksling, red.anm.) som røk. Det var det ikke nå, sier Halvorsen.

Kom raskt

Allerede fredag kveld kom granskerne fra Havarikommisjonen til ulykkesstedet. Vanligvis bruker de i overkant av ett år før den fullstendige rapporten er klar.

Foreløpige rapporter, som er vanlig ved større ulykker, kommer oftest etter tre til seks måneder.

Airbus Helicopters fastholder at de ikke finner noen grunn til å sette Super Puma-modellen på bakken – selv etter Havarikommisjonens konklusjon om at det ligger en teknisk feil bak styrten.

— På dette tidspunktet og i denne konteksten er det viktig å si at en teknisk feil kan handle om vedlikehold, design eller prosedyrer, sier Alvaro Beteta Meredith, kommunikasjonssjef i Airbus Helicopters UK, til BT.

Hovedakselen sist

Mandag slo selskapet fast, slik Havarikommisjonen nå bekrefter, at helikopterulykken ved Turøy ikke skyldtes brudd i hovedakselen.

I løpet av fem måneder i 2012 skjedde det to ganger at helikoptre av typen Super Puma EC225LP havarerte i Nordsjøen. Begge gangene skyldtes havariene brudd i akslingen i hovedgirboksen.

— Vi har ikke funnet noen link til 2012. Derfor mener vi det ikke er noen grunn til å sette 225-modellen på bakken, sier Meredith

Fra før er det kjent at helikopterets ferdskriver og taleregistrator er intakte etter ulykken. Halvorsen bekrefter at de sitter på opptak fra det som ble sagt i cockpit. Han ønsker ikke å referere innholdet.