Islamkritiker tapte mot imam

Eks-redaktør Arne Tumyr ble ikke utsatt for en ærekrenkelse da imam Akmal Ali uttalte at islamkritikeren bygget sin virksomhet på rasisme, mener Kristiansand tingrett.

Arne Tumyr tapte søksmålet mot Akmal Ali. Kristiansand tingrett mener Tumyr ikke ble utsatt for noen ærekrenkelse og har nå frikjent imamen.

81-åringen har selv hevdet at «islam er en kreftsvulst for samfunnet», og retten mener at han derfor bør tåle friskere karakteristikker enn folk flest.

— Jeg synes det er fint at menneskerettighetene har vunnet. Å diskriminere en hel gruppe med hatefulle ytringer er ikke riktig måte å kritisere verken personer eller religioner på. Denne dommen har styrket menneskerettighetene, sier Akmal Ali til Fædrelandsvennen.

For en drøy uke siden måtte imamen møte i Kristiansand tingrett, etter at islamkritikeren Arne Tumyr hadde saksøkt ham for ærekrenkelse.

Bakgrunnen for søksmålet var at Ali hadde uttalt at Tumyr «bygger hele sin virksomhet på rasime» i et intervju med NRK.

Får ikke oppreisning

Nå har Kristiansand tingrett konkludert med at Ali må frikjennes. Tumyr, som ba om 75.000 kroner i oppreisning, må også betale imamens saksomkostninger.

— Det er gode nyheter, sier Ali, som mandag ikke hadde fått tid til å gå gjennom dommen.

Arne Tumyr mener dommen er feil.

— Dommen legger til et helt nytt rasismebegrep, hvor helt ukjente forhold bringes inn og blir klassifisert som rasisme, sier Tumyr til Fædrelandsvennen.

Vurderer å anke

Den tidligere lederen av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sier at han nå vil vurdere å anke dommen til lagmannsretten.

— Det mest betenkelige er den beskrivelsen av islam som dommeren foretar. Han fremstiller islam som enhver annen religion og ikke som en ideologi, sier Tumyr.

Arne Tumyr vurderer å anke dommen.

I vurderingen av rasismebegrepet har retten sett hen til straffelovens §135a, som omhandler hatefulle ytringer mot noen på grunn av blant annet hudfarge, religion og legning.

«Retten finner at Ali hadde grunnlag for sin uttalelse som han ga til NRK-journalisten. Slik saken er opplyst var uttalelsen i det vesentlige sann», skriver tingretten.

Tingretten konkluderer med at uttalelsen til Ali ikke var «utilbørlig eller fremsatt uten aktverdig grunn», slik straffeloven krever.

Ali kan dermed ikke dømmes for ærekrenkelse.

— Underlig

Retten har dessuten lagt vekt på at uttalelsene fra Ali gir uttrykk for verdivurderinger.

«Tumyr er også en kjent offentlig person og må, som følge av hans deltakelse i den offentlige debatt, finne seg i sterkere utsagn mot sin person enn andre som ikke har søkt offentlighetens lys», heter det i dommen.

Tingretten finner det også «underlig» at Tumyr påberoper seg ærekrenkelser for Alis uttalelser, med tanke på at han selv har uttalt at islam er en kreftsvulst for samfunnet.

Retten mener den uttalelesen er langt sterkere enn Alis om at Tumyr bygger sin virksomhet på rasisme.

— Loven verner ikke religion, den verner mennesket. Grensen går når du angriper et menneske for ikke å være lovlydig, hederlig eller moralsk. Da har du overtrådt straffeloven, sier Tumyr.

Les også: