NRK: E-tjenesten kan overvåke nordmenns telefonsamtaler og sosiale medier-bruk

Ifølge topphemmelige amerikanske dokumenter NRK har fått tilgang til, driver E-tjenesten overvåking fra Eggemoen. Dette kan være i strid med dagens lov.

Dette satelittbildet viser Forsvarets satelittstasjon på Eggemoen på Ringerike. Til høyre på område se skyggene fra parabolanlegget som kan brukes til å plukke opp sivil data- og telefontrafikk fra satelitter.

Ifølge NRK har E-tjenesten gjennom 2000-tallet satt opp og stadig utvidet «en av verdens mest avanserte lyttestasjoner» på Eggemoen i Ringerike kommune, med mål om å jakte på terrorister.

Men de avanserte parabolantennene plukker også opp satellitt-telefonsamtaler og datatrafikk fra norske borgere, ifølge kanalen. Som eksempler på materiale som plukkes opp, trekker NRK blant annet fram «hvem som ringer og sender epost til hvem», og «hvem som skriver til hvem på Facebook og andre sosiale medier». Ifølge kanalen blir store deler av materialet lagret i årevis.

I fjerde paragraf i loven om etterretningstjenesten heter det imidlertid at «etterretningstjenesten skal ikke på norsk territorium overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske fysiske eller juridiske personer».

Usikre på dagens lov

EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan med E-tjenesten, sier de er usikre på om praksisen er lovstridig.

– Vi har vært usikre på om den måten E-tjenesten har uført disse oppgavene på har vært tilstrekkelig hjemlet i dagens lov, sier lederen for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer til NRK.

Etterretningstjenesten mener imidlertid at det de gjør, er innenfor regelverket.

– Innhenting av metadata, også om enkeltpersoner, er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten. Slik innhenting er verken i strid med norsk lov, den Europeiske menneskerettskonvensjonen eller andre deler av folkeretten, sier sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, til kanalen.

Eldbjørg Løwer leder Stortingets EOS-utvalget.

– Overvåker ikke nordmenn i Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser at E-tjenesten overvåker nordmenn.

– E-tjenesten overvåker ikke nordmenn i Norge. Det har de ikke lov til, sier han i en pressemelding torsdag kveld.

Han viser også til at EOS-utvalget har gjennomført kontroll med E-tjenestens stasjon på Ringerike – uten at de reiste kritikk mot virksomheten. Isteden meldte de fra til Stortinget om et mulig behov for lovendringer.

– Gjeldende lov om E-tjenesten ble utformet for 20 år siden, og både teknologien og trusselbildet vi står overfor har endret seg betydelig. Arbeidet med et nytt lovverk er godt i gang, og det tas sikte på at et forslag til ny lov om Etterretningstjenesten vil bli sendt på høring i 2018, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at E-tjenesten ikke overvåker nordmenn.

Deler informasjon

Han understreker at stasjonen eies fullt og helt av Norge, men medgir at informasjon deles med Norges allierte.

Han understreker imidlertid at all deling av informasjon med partnere er underlagt nasjonal kontroll, og at det er særskilte regler for å dele opplysninger om norske borgere.

Venstres Abid Raja krever at regjeringen som partiet er en del av avklarer om Etterretningstjenesten har brutt loven.

–I likhet med de fleste andre lands etterretningstjenester deler E-tjenesten informasjon med våre allierte. Deling av etterretningsinformasjon med våre nære allierte er nødvendig for å kunne ivareta Norges sikkerhet i dagens ustabile sikkerhetspolitiske situasjon, avslutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Venstre ber om svar fra egen regjering

Venstres Abid Raja ber sin egen regjering komme på banen for å avklare om Etterretningstjenesten har brutt norsk lov.

– Jeg synes det er urovekkende fra Stortingets side. EOS-utvalget rapporterer til Stortinget. Om de er usikre på om loven følges, er det en alvorlig situasjon. Derfor er det viktig at regjeringen kommer raskt tilbake med svar, sier Abid Raja til NRK.