Overgrepssak fra «seksualisert ungdomskultur» starter bak lukkede dører i retten

«Bekymringsfull seksualisert ungdomskultur», kaller politiet det de har funnet under etterforskningen av en overgrepssak i Oslo.

«Bekymringsfull seksualisert ungdomskultur», sier politioverbetjent Kari-Janne Lid om det man har kommet over under etterforskningen av denne saken.
  • Hans O. Torgersen

Mandag starter straffesaken mot to unge menn i Oslo tingrett. Under etterforskningen i denne saken fant politiet det de kaller en bekymringsfull kultur.

– Gjennom etterforskningen har politiet sett en trend der deler av ungdomskulturen er ganske grenseløs med filming og deling av seksualisert adferd, sier Kari-Janne Lid, leder for seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo politidistrikt.

Denne kulturen mener politiet har forsterket seg i løpet av de siste par årene.

– Vi er bekymret, sier Lid, som ikke ønsker å kommentere straffesaken mot de to tiltalte.

Heller ikke statsadvokat Torunn Gran ønsker å kommentere saken for å unngå forhåndsprosedering i mediene.

– Preget av hendelsene

– Min klient ser frem til å bli ferdig med saken, da hendelsene har preget henne i stor grad, og perioden etterpå har vært vanskelig for henne, sier Hege Salomon, som er bistandsadvokat for den ene av jentene som er fornærmet i saken.

De andre bistandsadvokatene i saken ønsker heller ikke å gi noen kommentar. Det samme gjelder den av forsvarsadvokatene som Aftenposten har vært i kontakt med, advokat Mona Høiness.

De to mennene som er tiltalt er begge 20 år gamle. Den ene av dem er tiltalt for to voldtekter og den andre for én voldtekt. Begge er også tiltalt for forsøk på voldtekt av en jente.

15 år gamle

Den ene voldtekten og voldtektsforsøket skal, ifølge påtalemyndigheten, ha funnet sted da de to tiltalte var 15 år gamle og fornærmede var en yngre jente.

Et annet tiltalepunkt er knyttet til en hendelse som skal ha skjedd i 2015.

Den ene av de to unge mennene er også tiltalt for å ha filmet og lagret opptak av seksuelle handlinger.

Den andre av de tiltalte må svare for et tilfelle der han uten samtykke skal ha filmet en jente mens hun dusjet og lagret filmen på telefonen sin. Han er også tiltalt for en lang rekke tilfeller av plagsom adferd mot en jente.

Går for lukkede dører

Tingretten har avgjort at både tiltalte og fornærmede skal forklare seg bak lukkede dører, men pressen får være til stede med visse begrensninger.

Avgjørelsen kom etter at forsvarerne i saken krevde lukkede dører under hele hovedforhandlingen. Hovedregelen er at rettsmøter er offentlige.

I begjæringen viste forsvarerne til at saken berører privatlivet til unge
mennesker og at det ikke vil være forsvarlig at presse og skolevenner er til stede under rettssaken.

Tingretten kom til at det ikke er noen forhold som begrunner at hele
hovedforhandlingen skal gå for lukkede dører.