Spesialenheten: – Jensen var Cappelens mann

Eirik Jensen var en medvirker i Gjermund Cappelens hasjimport i stedet for å opptre som en politimann, mener Spesialenheten for politisaker.

Aktorene Jan Egil Presthus (bak) og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker under prosedyrer i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.
  • og NTB

Spesialenheten var førstemann ut da prosedyrene i den omfattende ankesaken mot ekspolitimannen startet tirsdag i Borgarting lagmannsrett.

Påtalemyndigheten mener Jensens forklaring om at forholdet mellom ham og Gjermund Cappelen dreide seg om informantvirksomhet, og at han ikke kjente til Cappelens storimport av hasj, overhodet ikke er troverdig.

– Nødvendig forutsetning

– Jensen nekter for kjennskap til Cappelens kriminelle virksomhet fordi det er en nødvendig forutsetning for frifinnelse, sa aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten.

– Hvis lagretten finner det bevist at Jensen kjente til Cappelens innførsler, kommer man ikke unna domfellelse, slår hun fast.

Hun viser blant annet til at Cappelen møtte Jensen og fortalte at over 100 kilo hasj var blitt stjålet. Møtet skjedde bare timer før Bærums-mannen ble pågrepet.

Les også

Inge D. Hanssen: Bevisførselen i saken mot Eirik Jensen er ferdig. Nå gjenstår eksamen.

– Medvirker

– Jensen viser seg som medvirker og ikke politimann når han får vite om dette. Jensen går tilbake til politihuset, men informerer ingen om den kunnskapen han har fått. Han fortsetter å kommunisere med Cappelen om hasjen og gir til og med råd om hvordan han skal finne ut hvem som har stjålet hasjen.

– Det at han er opptatt av dette og ikke hvem som eier hasjen, viser at han medvirker, sier Kleppe.

Kleppe gikk også i rette med forsvarernes påstand om at tiltalen ene og alene er bygget på Cappelens forklaring.

– Det er ikke riktig. Det er offentlig påtalemyndighet som står bak tiltalen, sa hun og påpekte at det ikke fremkommer av tiltalen at Jensen har sittet grensevakt for Cappelen, et punkt forsvaret har hamret på som umulig at Jensen kan ha gjort.

Les også

Inge D. Hanssen: Riksadvokatens vitneprov får neppe noen betydning når juryen skal avgjøre skyldspørsmålet

Sms-er viktigste bevis

Ifølge aktor Jan Egil Presthus fra Spesialenheten er den omfattende kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen det viktigste beviset i saken. Jensen har gitt til dels ulike forklaringer på de mange sms-ene.

– Eirik Jensens skiftende forklaringer gir ham liten troverdighet. Forklaringene har heller ingen logikk, sa Presthus, som overfor juryen understreket at det er Spesialenheten som har bevisbyrden.

– Hvis det hadde kommet bevis underveis som hadde gjort at aktoratet ikke var overbevist om skyld, ville vi lagt ned påstand om frifinnelse, sier han.

I Oslo tingrett ble Eirik Jensen funnet skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,6 tonn hasj og dømt til 21 års fengsel.