Dokument viser at regjeringen godtok hijab

Dokumenter som VG har fått tak i, bekrefter det som NRK meldte i forrige uke – nemlig at en samlet regjering sa ja til hijab.

Regjeringen og justisminister Knut Storberget hadde diskutert hijab-saken, ifølge interne regjeringsdokumenter.

I forrige uke meldte NRK at en samlet regjering åpnet for hijab i politiet. I en samtale med en statssekretær fikk NRK kjennskap til dette.

– Regjeringen har hatt sin runde på det her, og vi står bak justisministerens tilråding i saken. Vi har jo ikke tatt noen dissens, så da står jo regjeringen i utgangspunktet samlet, sa statssekretæren til NRK.

Les også

Tidslinje: Hijab-saken

Grønt lys fra regjeringen

Etter det NRK forsto, ga regjeringen grønt lys for å vurdere å endre uniformsreglementet, slik at hijab kunne brukes.

VG har fått tilgang på regjeringsdokumenter som bekrefter dette. Det ene dokumentet er en protokoll fra regjeringskonferansen 29. januar og viser at regjeringen den dagen besluttet å be Politidirektoratet om å endre politiets uniformsreglement.

Det andre dokumentet er et regjeringsnotat, og var justisminister Knut Storbergets eget forslag til regjeringen. Hans konklusjon var klar: Ja til religiøse hodeplagg i politiet.

— Internt

– Av prinsipp kommenterer vi aldri hvordan saker behandles internt i regjeringen, sier statsminister Jens Stoltenbergs statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen i en kommentar.

Så sent som 18. februar sa Stoltenberg at verken han selv eller regjeringen hadde konkludert i saken.