Norge

Ullevål innrømmer feil

Tidligere har Ullevål universitetssykehus holdt fast ved at det ble gjort en skikkelig medisinsk vurdering av Ali i Sofienbergparken.

- Vi har vært for kjappe til å trekke konklusjoner, og det er ekjenner vi, sier administrerende direktør Tove Strand ved Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.no.
 • Jostein Ihlebæk
  Jostein Ihlebæk

Fredag ettermiddag sendte Ullevål universitetssykehus ut en pressemelding hvor de innrømmer at det er blir gjort feil i forbindelse med hendelsen i Sofienbergparken, etter at Ali (37) ble slått ned.

— Dette beklager vi sterkt. Sykehusledelsen beklager også at tidligere utsagn har gitt et annet inntrykk, heter det i pressemeldingen. - Vi har vært for kjappe til å trekke konklusjoner, og det er ekjenner vi, sier administrerende direktør Tove Strand ved Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.no.

- Ikke grunnlag

Tove Strand beklager på vegne av sykehuset at det er blitt dratt forhastede konklusjoner i saken. - Tidligere har sykhusledelsen uttalt at det ble gjort en tilfredsstillende medisinsk vurdering? - Vi har ikke grunnlag for å si at alt ble gjort riktig. Vi har ikke nok informasjon til å uttale oss om dette nå. Vi kan ha trukket noen forhastede konklusjoner tidligere. Nå må vi avvente Fylkeslegens granskning av saken, og få alle fakta på bordet, sier Strand til Aftenposten.no. Hun beklager også sterkt språkbruken og adferden som ble utvist på stedet. - Dette er vi veldig lei oss for. Det er helt uakseptabelt, og vi beklager det sterkt, sier Strand til Aftenpsoten.no.

- Innlysende feil

Sykehuset beklager sterkt sine feilvurderingene. Viseadministrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, Erik Hope, sier det er innlysende at ambulansepersonalet gjorde feilvurderinger i Sofienbergparken. - Mannen burde vært kjørt direkte til Ullevål sykehus, med tanke på det som har kommet fram ved nærmere undersøkelser på legevakten. Det er selvfølgelig også en grov feilvurdering at vi ikke kjørte mannen til legevakten selv, sier Hope til NTB. Sykehuset forbereder nå en egen ekstern gjennomgang og evaluering av systemer og prosedyrer.

Holdnings-fokus

Som et ledd i dette vil vi også vurdere ambulansetjenestens holdninger og adferd sett i forhold til sykehusets verdier. - Vi vil se på holdninger og adferd i forhold til de verdiene Ullevål skal stå for. Dette må jobbes med kontinuerlig, sier Strand til Aftenposten.no. Hun påpeker samtidig at ambulansepersonellet årlig har 110.000 utrykninger, og at det kommer inn svært få klager på personellet.

Les også

 1. Lettet over pågripelsen

 2. Skal granske politifolkene

 3. « Der går han som slo»

 4. Pågrepet og siktet <br/>i ambulansesaken

 5. - &laquo;Hendelse&raquo; lå bak utskjellingen av Ali

 6. - Ville neppe hendt <br/>hvit småbarnsfar

 7. - Skadelig for omdømmet

 8. - Jeg har ikke ord

 9. Skylder på politiet

 10. Sinte folk viser fingeren<br/> til ambulanseansatte

 11. - Fikk tilfredsstillende medisinsk vurdering

 12. - Han står i fare for å få<br/> varig hjerneskade

 13. - Systemet har <br/>sviktet totalt

 14. - Ali (37) har fått <br/>hjerneblødning

 15. - Der mistet du sjansen din

Ambulansen dro fra stedet, uten forslåtte Ali.
De pårørende reagerte sterkt da Ali (37) ikke ble tatt med i ambulansen, etter å ha blitt slått ned i Sofienbergparken.