Myndighetene anbefaler totalavhold. Likevel drikker én av ti under svangerskapet.

De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år med høyere utdanning. Svensk professor mener myndighetenes anbefaling skaper unødig angst.

– Et godt måltid er liksom ikke det samme uten et lite glass, sier jordmor Solveig Mathisen om forholdet mange unge har til alkohol i dag. For Silvia Hasle Mo var det en selvfølge å sette bort rødvinsglasset på fredager da hun fant ut at hun var gravid.

– Jeg synes det var en utfordring i starten. Det er så mange settinger som etter hvert blir assosiert med alkohol, sånn som det å ta seg et glass rødvin på fredagskvelden eller når man møter venner, sier Silvia Hasle Mo.

Hun er nyutdannet lege, gravid i 37. uke og inne til det som kanskje blir siste kontroll før fødselen.

Jordmor Solveig Mathisen sitter rett overfor henne. Hun sier de ikke tar opp temaet hver gang, men som regel to til tre ganger i løpet av svangerskapet.

– Men ofte spør jo jentene selv etter hvert. De skal kanskje i et bryllup eller noe sånt ikke sant, «Er det greit at jeg tar et glass?». Og i utgangspunktet sier vi at det ikke er det, for det er de retningslinjene vi har, sier Mathisen.

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis ønsker ikke å skremme gravide, men sier man kanskje har vært for forsiktige med å fortelle om alvoret i å drikke alkohol under svangerskapet.

– Mange kjenner ikke til skadepotensialet

Til tross for helsemyndighetenes råd om totalavholdenhet under svangerskap mener 13 prosent av befolkningen at det er greit for gravide å ta et glass vin til middag. Det viser en ny undersøkelse utført av TNS Gallup for Actis, en paraplyorganisasjon innen rusfeltet.

– Vi ser at mange ikke kjenner til skadepotensialet, og jeg tenker at man kanskje har vært for forsiktig med å fortelle om alvoret, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Nær halvparten av dem som svarte, kjente ikke til flere av de alvorligste skadene barn kan få hvis mor drikker alkohol under svangerskapet.

Funnene er i tråd med en undersøkelse Helsedirektoratet gjorde blant gravide og småbarnsmødre i 2014. Der oppga 86 prosent at de sluttet helt å drikke alkohol da de fant ut at de var gravide.

Kvinner med høy utdanning mest liberale

For mange er alkoholkonsum én av de største endringene når man blir gravid. Ifølge Actis’ undersøkelse sluttet ni av ti kvinner helt å drikke da de oppdaget at de var gravide.

Unntakene er gjerne små mengder ved spesielle anledninger. De mest liberale holdningene finner man blant kvinner under 30 år og hos de med mer enn fire års høyere utdanning.

Silvia Hasle Mo sier hun synes det etter hvert har gått veldig greit å holde seg unna alkoholen. Hun har blant annet drukket mye alkoholfri øl, og skryter av utvalget.

– Man vet jo ikke hvor den grensen går, det er det som er så ekkelt, sier Silvia Hasle Mo. Hun synes det etter hvert har gått veldig greit å holde seg unna alkohol.

– Til vanlig har jeg vært glad i å drikke både vin og øl, prøve meg frem og smake, men jeg har selvfølgelig ikke gjort det under svangerskapet, sier hun.

Når kjæresten kommer hjem med ny og spennende øl hender det likevel at hun smaker litt.

– I starten var det sånn at jeg ikke tror vi kan kalle det en dråpe engang, men nå tar jeg kanskje det man vil kalle en liten sup. Men det er veldig lite, sier hun.

Dr.med. Jon Skranes sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.

Ulik følsomhet hos fostrene

Dr. med. Jon Skranes er overlege ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader ved Sørlandet sykehus. Han sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.

– Nyere forskning viser at det kan være veldig ulik følsomhet hos de ulike fostrene, blant annet når det gjelder hvor godt fosteret klarer å bryte ned alkohol. Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.

En dansk studie publisert i 2012 viste at det ikke var noen sammenheng mellom lavt forbruk av alkohol og skader. Skranes sier studien er velkjent, men at den har flere metodesvakheter.

– De har blant annet ikke fulgt opp barna lenger enn til 5-årsalderen, og mange av skadene kommer gjerne ikke til syne før oppe i skolealder, sier han.

Ifølge tall fra Norsk pasientregister ble det registrert 299 personer med føtalt alkoholsyndrom i perioden 2008 til første tertial 2016.

Dette er kun tilfellene som er innrapportert fra spesialhelsetjenesten. Alle disse registreringene er førstegangsregistreringer, og mange av de registrerte er voksne. Føtalt alkoholsyndrom er den aller mest alvorlige konsekvensen av alkoholinntak under svangerskapet for levendefødte barn.

Mener myndighetenes råd gir alvorlige bivirkninger

I Sverige har det den siste uken gått en debatt om helsemyndighetenes anbefalinger om totalavhold. Professor i klinisk bakteriologi Agnes Wold mener det er feil av myndighetene ikke å opplyse om at man ikke har belegg for å påstå at fosteret får skader hvis man drikker et par glass i uken.

– Det er mange kvinner i Sverige som er helt skrekkslagne og har helt angst fordi de har drukket i begynnelsen av graviditeten. Det mener jeg er en alvorlig bivirkning av disse rådene, sier hun.

Wold påpeker at hun selv ikke gir noen råd i det hun kaller «en veldig følsom sak».

– Jeg mener at man kan si at man anbefaler totalavhold, men man kan ikke si at man risikerer skader ved et ubetydelig alkoholinntak. Man får ikke finne på sånt, sier hun.

Professoren viser til flere danske studier og til en metaanalyse fra 2014. På spørsmål om hva hun tenker om professor Skranes’ kritikk av en av de danske studiene, og at den bare fulgte barna opp til skolealder, ler hun.

– Når skal man se det? Når de blir tretti, sikkert. Hva skal man si? Det er jo ikke slik at man skal bevise at rådet er feil, det er den som går ut og påstår at det er farlig som må vise at det er riktig, sier hun.

Wold mener også at myndighetenes anbefalinger om amming viser at de ikke har brydd seg om fakta i saken, men vært moraliserende.

– Det er slik når det gjelder kvinner, man elsker å være moraliserende. Spesielt mot kvinner og småbarnsforeldre, sier Wold.

– Finnes ingen sikker nedre grense

Fungerende divisjonsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet sier deres råd er basert på føre-var-prinsippet, og at de derfor anbefaler totalavhold.

– Vi er tydelige på at det ikke er noen sikker nedre grense for inntak av alkohol under graviditeten. Samtidig er det slik at de fleste som har drukket noe før de visste at de var gravide, de føder friske og sunne barn. Da er det mer viktig å unngå alkohol i resten av svangerskapet, sier hun.

Øien sier alt har med mengde å gjøre, og at det ikke er noen grunn til å bli skrekkslagen og engstelig om man har drukket litt alkohol. De kan likevel ikke gå ut med noen råd om hvor mye som er greit. Hun understreker at alkohol gir økt risiko for skader, men at det ikke betyr at alle barn får skader.

– Vi har ikke noe grunnlag for å gå ut med noen råd om hvor mye alkohol som skal til før det oppstår skade hos det enkelte barnet.

Hun sier det er forskjell på sårbarhet hos både kvinner og fostre, og at det ikke trenger å være snakk om kjempestore mengder før man kan få mindre skader. De vil derfor være på den sikre siden.

– Det er viktig at vi gir saklig informasjon om dette spørsmålet, og da er vår klare anbefaling at man bør avstå. Det er ikke noe moraliserende råd, men et råd basert på faktakunnskap om det vi vet om forholdet mellom alkohol under svangerskap og skader hos barnet, sier Øien.

LES OGSÅ: