Leier kontorer for 17 mill. statlige kroner årlig i Oslo sentrum – 300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller

Forsvarsdepartementet instruerte sin underordnede etat om å flytte inn i sine egne bygninger, men prosjektet strandet i en intern uenighet om kostnader. To år og et halvt år senere er det uklart når bygningene vil bli tatt i bruk igjen.

Høstløvet hoper seg opp over inngangen til Myntgata 2. En ødelagt porttelefon viser hvor inngangen til Miljøverndepartementet var frem til høsten 2013. Nå er lokalene tomme.

Oppdatering mai 2017: Myntgata 2 ble i mars 2017 solgt til Oslo kommune.

Umiddelbart fremstår den glass— og stålinnrammede hovedinngangen til Myntgata 2 i Oslo sentrum som moderne. Her, i hjertet av hovedstaden, midt mellom Stortinget og Akershus festning, eier Forsvarsdepartementet 11.000 kvadratmeter kontorlokaler.

Eiendommen forvaltes av Forsvarsbygg, en statlig etat med ansvar for forsvarseiendommer over hele landet.

Men tar man en nærmere titt merker man at eiendommen skiller seg fra andre kontorbygninger i området:

Ingen har fjernet høstløvet foran inngangen. Sykkelstativet er tomt, flere av lyspærene i utelampene har gått. Maling og murpuss flasser av fasadene. Bak vinduene er kontorlokalene og vaktrommet ved inngangen forlatt.

Forsvarsbygg leier over 7500 kvadratmeter på Grev Wedels plass 5. Det koster 17 millioner kroner årlig.

Slik har 9.400 kvadratmeter av Forsvarsbyggs kontorbygninger i Oslo sentrum stått siden Miljøverndepartementet flyttet ut for to år siden. Samtidig leier Forsvarsbygg kontorlokaler i det privateide ChristianaQvartalet 300 meter unna.

Kontorplassene omtales som "noen av byens fineste", på utleierens hjemmeside. Leie av ca. 8200 kvadratmeter kontorer koster staten 17 millioner kroner i året.

Instruerte Forsvarsbygg om å flytte inn i sine egne bygninger

Allerede i 2010 var det klart at Miljøverndepartementet skulle flytte ut av bygningene i Oslo sentrum tre år senere. Forsvarsbygg startet da arbeidet med å planlegge hva som skulle skje med eiendommen.

Alternativene som lå på bordet var videre bruk til kontorlokaler, oppussing, nybygg og en kombinasjon av disse. Den gang ble det anslått at det ville koste 140 millioner kroner å pusse opp.

Saken fortsetter under kartgrafikken

Det skulle gå tre år før det ble tatt en beslutning: Våren 2013, et halvt år før Miljøverndepartementet skulle flytte ut, fikk Forsvarsbygg beskjed om å flytte inn i lokalene innen utgangen av 2015.

Departementet ville ha Forsvarsbygg ut av lokalene de hadde leid siden 2007 – og på den måten få spart inn 17 av de 81 millionene som Forsvaret årlig bruker på å leie lokaler i Oslo sentrum.

Fikk 25 millioner, mente de trengte minst 200

— Vi antok at det ville være mulig å flytte Forsvarsbyggs hovedkontor i Oslo sentrum til Myntgata 2, sammen med andre deler av Forsvaret som leier lokaler. Vi forutsatte også at dette ville bli ganske uproblematisk, siden Miljøverndepartementet frem til nylig hadde brukt kontorlokalene, sier Rune Fagerli, som er leder for seksjon for investringsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet instruerte etaten om å flytte virksomheten sin til lokalene for 25 millioner kroner, som skulle dekke "strengt nødvendig oppussing" til "en nøktern standard".

Forsvarsbygg mente at dette var helt urealistisk, og leverte analyser som viste at det ville koste rundt 200 millioner å gjennomføre de helt grunnleggende tiltakene for at kontorene kunne tas i bruk. En full renovering ble anslått å koste det dobbelte.

Les mer om pengebruk i Forsvarsbygg:

Ville unngå av bygningen forfalte

— Det var mye mer enn det vi først la til grunn, og det var ikke rom for å ta denne store kostnaden i denne tidsperioden. Vi måtte prioritere andre investeringer, som ny kampflybase, sier Fagerli.

Bygningene bærer preg av manglende vedlikehold.

I et brev til Forsvarsbygg skriver departementet at oppgraderingsbehovet etaten presenterer "ikke er basert på forutsetningene" fra departementet.

I interne notater gis det uttrykk for at det virker uforståelig at det må koste opp mot 380 millioner kroner å ta i bruk kontorbygningene igjen, og det slås fast at det ikke finnes penger til dette i budsjettet.

Forsvarsdepartementet ba deretter Forsvarsbygg om å utrede hva man kunne få til for 55 millioner kroner. I et internt notat legges det vekt på at det "er svært viktig at bygningsmassen ikke forfaller ytterligere".

Dette skrev vi om i 2013:

Også forsvarsansatte tjente godt på salgene:

Har utredet for 4.950.000 kroner

Usikkerheten rundt kostnadene og førte til at Forsvarsdepartementet stanset flytteprosessen i september, og den er nå utsatt på ubestemt tid. Samtidig har departementet bedt Forsvarsbygg om å "utarbeide et forprosjekt" for et "nøkternt, generelt kontorbygg for forsvarssektoren" i Myntgata 2.

Når dette eventuelt kan tas i bruk, er uklart. Så langt har ikke så mye som en kontorstol blitt flyttet inn i lokalene.

Forsvarsbygg opplyser at de har brukt totalt 4,950.000 kroner på å utrede situasjonen i Myntgata 2. Dette inkluderer tekniske analyser, en mulighetsstudie og kartlegging av eiendommens potensial ved en eventuell omregulering

I en e-post til Aftenposten skriver Forsvarsbyggs pressesjef Arve Rosland at tre av bygningene i Myntgata 2 er fra 1800-tallet, og at oppussing til kontorer ble gjort på 50-tallet. Ifølge Forsvarsbygg har det kun blitt gjort "enkelte mindre tiltak på tekniske anlegg" siden dette.

— Tilstandsanalysene- og utredningene bekrefter et stort behov for oppgradering for å kunne tilfredsstille dagens lover og forskrifter. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag om å jobbe videre med denne alternative kontorplasseringen i Myntgata 2. All planlegging, utredninger og analyser vil brukes i dette arbeidet, skriver han.

Saken fortsetter under bildet

Dette var hovedinngangen til Miljøverndepartementet. Nå står alt tomt.

— Kunne aldri skjedd i det private markedet

Det er vanskelig å se for seg at en privat eiendomsaktør ville kommet i en tilsvarende situasjon, mener Tor Bergan, som er næringsmegler og partner i NAI Firstpartners. Selskapet driver med megling og rådgivning innen næringseiendom, og har god kunnskap om hvordan markedet for leie av kontorlokaler i Oslo sentrum fungerer.

Les svarinnlegget:

— I det private markedet kunne dette aldri skjedd. Der ville man raskt satt i gang med tilpasninger som gjorde eiendommen klar for å leies ut, eventuelt avklart om det var mer hensiktsmessig å selge. Det er ingen gårdeiere som ønsker å la lokalene sine stå tomme, sier Bergan.

Han mener saken bærer preg av offentlig sendrektighet og manglende beslutningsevne.

— Når staten sitter på 11.000 kvadratmeter, så bør det være mulig å ta beslutninger om hvem som skal flytte inn, og komme til enighet om kostnadsrammene slik at man får løst det. Her mangler det beslutninger, og det tyder på dårlig ledelse, mener Bergan.

Vi har samlet alle Forsvarsbyggs eiendomssalg frem til 2013:

Frp har tidligere reagert på Forsvarsbyggs pengebruk:

Erkjenner at de kunne tatt grep tidligere

Hverken Forsvarsbygg eller Forsvarsdepartementet ønsker å kommentere Bergans synspunkter, men Fagerli svarer slik på spørsmål om hvorfor det ikke er blitt tatt grep tidligere:

— Det har lenge vært usikkerhet rundt hva man skulle gjøre med eiendommen – det har også vært vurdert å selge. Denne usikkerheten har også bidratt til at det ikke er blitt gjort så mye for å holde bygningene i topp stand, og da blir kostnaden større når det endelig skal gjøres oppgraderinger.

- Kunne man løst dette tidligere, og på den måten unngått at bygningene ble stående ubrukte?

- Det tror jeg nok at vi kunne ha gjort.

Lokalene står nå tomme på ubestemt tid. I mellomtiden har Forsvarsdepartementet tilbudt Justis- og beredskapsdepartementet å huse asylsøkere i kvartalet dersom det blir tallet på asylsøkere øker dramatisk.

  • Vil du lese mer om Forsvarsbygg og Forsvaret sin forvaltning av offentlige midler? Her er noen andre saker vi har skrevet om temaet: