Sjefen kan ikke overvåke bruken

Ansatte kan nektes å bruke Facebook, men arbeidsgiver kan ikke overvåke om det overholdes.

Mens Opera Sofware gikk ut og oppfordret sine ansatte til bruk av nettsamfunnet Facebook, har flere bedrifter den siste tiden fått motsatt beskjed. Både i kredittselskapet Lindorff og i Siemens har de ansatte fått beskjed om å holde seg unna nettsamfunnet mens de er på jobb.

Det er helt greit at arbeidsgiverene lager et slikt forbud, men de kan ikke overvåke om forbudet holdes.

Det er strenge regler for hva arbeidsgiveren kan kontrollere av den ansattes tidsbruk på jobb. Ifølge Finansavisen er Stortinget i gang med å behandle nye spesialbestemmelser om innsyn i e-post, som snart vil tre i kraft.

— Utgangspunktet i de nye reglene er at innsyn i de ansattes e-post, både virksomhetsrelaterte og private er forbudt, sier advokat Tom H. Beck til Finansavisen.

Menneskerettigheter

Han forteller at det ikke finnes noen spesielle regler for internett-bruk, men at de alminnelige personvernreglene og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen regulerer dette.

Og det er nettopp i en ny dom fra menneskerettighetsdomstolen at det ble fastslått at arbeidsgiver ikke har rett til å overvåke en ansatts bruk av verken internett, e-post eller telefon.

Han forteller at brudd på et firmas IT-instruks helt unntaksvis kan medføre at den ansatte blir oppsagt på dagen. Innsyn i e-post eller overvåking av internettbruk kan kun skje med saklig grunn og skal drøftes med tillitsvalgte før det blir iverksatt, skriver Finansavisen.

Arbeidsgiver har imidlertid full anledning til å sperre tilgangen til spesielle nettsider. Dette er ifølge leserne gjort på mange arbeidsplasser allerede.

Facebook-farene