Krass kritikk etter <br/>Moen-granskningen

Politi og påtalemyndigheten har brutt objektivitetsprinsippet flere ganger i Fritz Moen-saken, viser granskingsutvalgets rapport.

Fritz Moen i retten sammen Tore Sandberg (t.v.) som begynte å nøste i saken på slutten av 90-tallet og advokat Jon Christian Elden som begjærte gjenopptagelse av saken i 2002.

Leder i Aftenposten 22. november 2006:

Les også

En feig minister?

Les også:

Les også

1977: Pågrepet for drap 2006: Får unnskyldning


Mandag ettermiddag la utvalget som har gransket Fritz Moen-saken fram sin rapport for justisminister Knut Storberget (Ap).

Utvalget ble satt ned av regjeringen i fjor og har bestått av professor dr. juris. Henry John Mæland, lagdommer Marie Dons Jensen og spesialist i psykiatri Ingrid Lycke Ellingsen.

Den sterkt funksjonshemmede Moen, som blant annet var døv, ble i 1978 dømt for å ha drept en 20 år gammel kvinne i Trondheim. Tre år senere ble han i tillegg dømt for å ha drept en annen 20 år gammel kvinne i Trondheim. Til sammen ble han dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring.

Gjenopptagelse

På slutten av 1990-tallet engasjerte Tore Sandberg seg i saken. I 2002 begjærte advokat John Christian Elden gjenopptakelse av begge sakene.

I 2004 ble Moen frikjent for det første drapet. Fritz Moen døde i mars 2005, og først i 2006 ble han frikjent for det andre drapet, etter at en 67 år gammel mann hadde tilstått begge drapene på sitt dødsleie.

Saken blir utvidet.