Norge

200.000 pasienter får snart tilbud om tredje dose

Pasienter med immunsvikt og noen kreftpasienter får nå tilbud om en tredje dose med vaksine.

Pasienter som har fått nye organer eller benmarg, er blant dem som kan få en tredje dose med vaksine mot covid-19.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Trenger fastlegens hjelp

Folkehelseinstituttet opplyser at cirka 200.000 mennesker vil få tilbud om dose tre.

Ifølge overlege Preben Aavitsland trenger kommunene både hjelp fra fastlegene og sykehusene for å finne frem til de rette pasientene.

Det er bare noen dager siden regjeringen besluttet at utsatte pasienter skal få en ekstra dose. Aavitsland tror ingen kommuner er kommet i gang.

– De avventer nærmere veiledning av oss om hvilke pasienter det gjelder, og om hvordan de skal finne de aktuelle pasientene.

Pasientene får tilbud om en tredje dose fordi man antar at det gir bedre beskyttelse mot å bli syke av covid-19.

Det er nok vaksiner på lager til å dekke opp de 200.000 pasientene.

Immunsvekkende pasienter

FHI har skissert syv pasientgrupper som tilsammen utgjør rundt 200.000 mennesker.

De syv gruppene er:

 • Organtransplanterte eller fersk (siste to år) benmargstransplantasjon – cirka 7000 personer.
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt – noen tusen.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling – cirka 120.000.
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 – cirka 1700.
 • Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon – under 100.
 • Pågående betydelig immundempende behandling, vurdert av sykehusspesialist – inntil 75.000.
 • Andre med svært nedsatt immunforsvar vurdert av sykehusspesialist – noen tusen.

– Hvor langt er man kommet i dette arbeidet med en tredje dose til alle?

– Dette har vi fortløpende vurdert siden i vår. Dersom vi ser tegn på betydelig svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom i noen grupper vaksinerte, vil vi anbefale en oppfriskningsdose, sier Aavitsland.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Vaksine