Overgrepene i Tysfjord: - Kommunens hjelp kommer for sent

– Det var en total avvisning av hjelp fra oss, sier Gunn Heatta, leder i Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) til Aftenposten.

- De skulle fått hjelp for lenge siden, sier Gunn Heatta i Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) om sakene som nå er omtalt i VG Helg.

Heatta har kritisert at Tysfjord kommune avviste spesialistenes tilbud om hjelp da flere overgrepssaker ble rullet opp i 2007. Hun mener det har skjedd en holdningsendring nå.

VG Helg skriver lørdag om en rekke påståtte seksuelle overgrep i den lille kommunen Tysfjord i Nordland. 11 kvinner og menn, alle lulesamer, forteller i avisen at overgrepene skal være dysset ned av hensyn til den læstadianske menigheten, gjerningspersonen eller bygda generelt.

Skulle fått hjelp for lenge siden

– Kommunen har en helt annen holdning til oss nå, de viser vilje til å samarbeide og det virker som at de forstå at bistand fra oss er nyttig, sier Heatta, som likevel er tydelig på at kommunene er for sent ute med å tilby krisehjelp nå.

– For de som har opplevd overgrep kommer kommunens tilbud
alt for sent. De skulle fått hjelp for lenge siden, sier hun om sakene som nå er omtalt i VG Helg.

Hun understreker at det aldri er for sent å be om hjelp, og oppfordrer personer som har opplevd overgrep til å ta kontakt med kommunen eller andre aktørers hjelpetjenester.

Statsminister Jens Stoltenberg fikk i 2007 et brev fra en far som ba om «hjelp til å stoppe seksuelle overgrep» i Tysfjord.

En fortvilet småbarnsfar skrev til daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2007 og ba om hjelp. Brevet ble videresendt til barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen, som viste til at kommunale organer måtte løse "lokale problemer".

Kjersti Markusson (SV) var statssekretæren som håndterte brevet for Statsministerens kontor i 2007. Hun sendte brevet videre til Barne- og likestillingsdepartementet, og antydet også at saken kunne være en sak for Fylkesmannen i Nordland.

– Fulgte du eller noen andre på SMK opp hvordan denne saken ble håndtert videre?

– Nei, vi gjorde ikke det, i alle fall gjorde ikke jeg det. Så vidt jeg husker tok Tysfjord kommune tak i det, og dette var en sak for politiet og helsemyndighetene.

Daværende barne- og likestillingminister Manuela Ramin-Osmundsen svarte i 2008, i følge VG, at «lokale problemer primært løses i samarbeid mellom kommunale organer og regionale spisskompetansemiljøer».

Les også

Voldtekt er ikke sex du ikke egentlig vil ha. Voldtekt er overgrep du ikke kan eller tør verge deg mot | Anki Gerhardsen

– Det lå under et annet departement

Kommunen laget en krisetelefon, som skal ha hatt liten pågang.

Tidligere statssekretær Markusson mener brevet ble behandlet riktig da hun sendte det videre.

– VG har intervjuet flere som mener kommunen har sviktet og vegret seg for å ta tak i saken. Kunne du gjort noe annerledes?

– Jeg oppfattet ikke at vi hadde noe handlingsrom i saken, ut over å gi den til de ansvarlige myndighetene. Dette lå direkte under et annet departement, sier Markusson, som selv bor ikke langt fra Tysfjord.

– Har du inntrykk av at slike overgrep er mer utbredt her enn andre steder?

– Det tør jeg ikke si noe om. Tysfjord har en stor samisk befolkning, og alle som bor her i området kjenner til utfordringene de har i det tokulturelle, sier hun.

- Jeg reagerer på at ingen sørget for at saken faktisk ble fulgt opp kommunalt, sier Lisa Arntzen ved Dixi ressurssenter for voldtatte.

– Det bør ringe noen bjeller

– Det kan godt hende at brevet ble håndtert riktig, rent formelt, men jeg reagerer på at ingen sørget for at saken faktisk ble fulgt opp kommunalt, sier Lisa Arntzen ved Dixi ressurssenter. Hun mener kommunens ansatte sviktet sitt ansvar for de utsatte barna.

– Man kan umulig forvente at barn selv skal ringe noen og fortelle om sånt. Det vil sjelden skje, og kanskje spesielt ikke et slik sted. I slike saker er barn nesten helt avhengige av voksne.

– De fleste av de påståtte overgrepene i Tysfjord er ikke anmeldt, og brevet til Statsministeren var lite konkret. Kan man da forvente at statsminister og departement setter inn store ressurser?

– Når noen så klart ytrer bekymring, bør man spørre seg selv om man har gjort nok. Det er klassisk at overgrep viser seg med sånne vage tegn. Det bør ringe noen bjeller da. Man bør i alle fall undersøke.

Departementet: Må få undersøke

– Konkrete enkeltsaker blir ikke fulgt opp av departementet, men av de instanser som har ansvar for oppfølging og tilsyn. Hvilke eventuelle henvendelser departementet gjorde i forbindelse med denne saken må vi få lov til å undersøke, skriver kommunikasjonsrådgiver Rune Akselsen i BLD i en epost til Aftenposten.

Tidligere sametingspresident Sven Roald Nystø bor også i området. Lørdag morgen besvarte han Aftenpostens henvendelse slik: «Jeg kjenner ikke til saken utover å ha hørt at VG har vært i Tysfjord tidligere, og i det siste at VG skal skrive om det i dag.

Er det vits i å anmelde voldtekt? Se hva de ulike fagfolkene sier.

– Sakene bør etterforskes nå

Lisa Arntzen ved Dixi Ressurssenter for voldtatte mener Tysfjord kommune har gjort for lite og må skjerpe seg.

– Hva bør kommunen nå gjøre?

– De bør etterforske disse sakene, selv om de er gamle. De må gjerne holde flere møter, men også sørge for at barn og foreldre i kommunen får informasjon om hva som er straffbart og ikke. I tillegg til en telefonlinje må man få til trygge rammer i politi og barnevern, slik at de utsatte tør å fortelle.

– Hvordan får man til trygge rammer?

– Man kan hente inn eksterne fagfolk, flytte saken til et annet politikammer. En hver kommune bør forplikte seg til fast kontakt med barnehusene, støttesentre og barneavdelingene ved sykehusene.