Norge

Kongen samlet hele Norge

 • Brøymer Bjørn
 • Kong Haakon var aller viktigst som det samlende nasjonale symbol under hele krigen. Det var ingen som kunne samle hele det norske folk som ham. Regjeringen Nygaardsvold kunne det ikke den var altfor meget av en Arbeiderpartiregjering - og politikerne ellers manglet tillit i alle kretser. Kongen var hevet over alt dette. Han var nasjonens symbol. Det er hans store rolle og viktige misjon.

SLIK oppsummerer historikeren Ole Kristian Grimnes kong Haakons rolle under krigen. Han påpeker at kong Haakon var en rettlinjet monark, som viste en klar holdning mot tyskerne fra første stund.

— Kong Haakon ville gå av 10. april 1940 dersom han ble tvunget til å utnevne Vidkun Quisling til statsminister. Men på det punkt tror jeg bestemt at regjeringen Nygaardsvold også ville ha sagt nei til en slik løsning - også om kong Haakon ikke hadde truet med å abdisere. Men Kongens trusel om å gå av gjorde naturligvis sterkt inntrykk.

— Kongen ble jo regelrett avsatt av Stortingets presidentskap.

— Stortingets presidentskap, med unntagelse av C. J. Hambro, henstilte til Kongen i juni 1940 om at han måtte gå av. Tyskerne krevet det. De ønsket da en samarbeidsvillig norsk regjering sommeren 1940 - det dreier seg om de såkalte riksrådsforhandlingene. Men forutsetningen for å få en slik norsk regjering uten Quisling, var at kong Haakon og regjeringen Nygaardsvold måtte tre tilbake. Derfor sendte Stortingets presidentskap en klar anmodning til Kongen, via Sverige 27. juni 1940, der det krevet hans avgang. Kongen svarte nei. Presidentskapet ble følgelig kompromittert efterpå.

— Det stod intet i mine historiebøker om denne historiske pinlighet.

— Å? Merkelig, det er da ingen hemmelighet.

— Nei, men det passet vel ikke inn da . . .

— Både presidentskapet og Stortinget sviktet i 1940. Det ble en alminnelig mening under krigen. I september 1940 hadde alle stortingsgruppene prøveavstemninger om hvorvidt kong Haakon burde gå av, og da viste det seg at det ble flertall for å suspendere Kongen og avsette regjeringen Nygaardsvold. Dette gjør at man har ment at Stortinget ikke holdt mål i 1940. Tinget var ikke nødanker i farens stund - og Hjemmefrontens ledelse vokste frem også på grunn av misnøye med politikernes holdning i 1940.

Ole Kristian Grimnes mener at kong Haakon spilte en betydelig rolle i forhold til de allierte.

— Kongens engelske forbindelser var en fordel, selv om vi her må tilføye at dette vet vi lite om, fordi de kongelige arkiver i Norge aldri åpnes for historikerne. Det har å gjøre med tanken om det ukrenkelige kongehus.

En av de dyktigste Ikke bare kong Haakon spilte en personlig stor rolle under krigen. Daværende kronprins Olav utviste også allerede fra 9. april 1940 en fast og klar holdning mot den nazistiske invasjonen av Norge. Kronprinsen tilbød seg under det norske felttogets siste fase å bli igjen i landet i håp om å kunne løse mange av de problemer et hærtatt land ville få å slite med. Men efter råd fra regjeringen fulgte han konge og regjering til Storbritannia 7. juni 1940. Det viste seg fort at Kronprinsen kunne gjøre meget større nytte for Norges sak i eksil.

I Storbritannia bidro kronprins Olav aktivt med gjenoppbyggingen av de norske styrker, og i juni 1944 ble han Norges forsvarssjef. Denne viktige stilling innehadde Kronprinsen frem til juli 1945. Ifølge en general som samarbeidet nært med Kronprinsen under krigen, var kronprins Olav en av de dyktigste militærstrateger og yrkesoffiserer han hadde møtt.

Les også

 1. Festung Norwegen: Kamp eller kapitulasjon?

 2. Siste dag på Grini

 3. Frigjøringssymbol i knickers og selbustrømper

 4. Det Tredje Rikes fall

 5. Skjebnedag også for taperne

 6. Hans Majestet har den glede...

 7. Den lille mann og krigsheltene

 8. Hånens skarpe skudd

 9. Førstemann hjem med fly

 10. Spennende fredsdager for Regjeringen

 11. Malurt i gledens beger

 12. Kan det skje igjen?

 13. Dyp respekt for Sovjets kamp

 14. 47 radioagenter i 45

 15. Livsfarlig hemmelig tjeneste

 16. Gutta fra skauen

 17. Betagende hjemkomst til land i fred