Fredag falt dommen i Lime-saken

Hovedmannen i Lime-saken, Sajjad Hussain (bildet), ble fredag dømt til åtte års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Ni andre ble også dømt. Blant de domfelte er hans foreldre, hans bror og brorens kone, samt Hussains nåværende og tidligere kjæreste.

Dommen falt to år etter at lagmannsretten startet sin behandling av ankene i den omfattende menneskehandelsaken høsten 2019.

Sajjad Hussain var eier og sjef for dagligvarekjeden Lime. 44-åringen var tiltalt for grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg. Han avviste ikke brudd på arbeidsmiljøloven, men har hele veien benektet å ha gjort seg skyldig i menneskehandel.

Han ble funnet skyldig i grov menneskehandel, en rekke brudd på arbeidsmiljøloven og flere grove bedragerier. Han er imidlertid frikjent for en lang rekke av de mange tiltalepostene mot seg.

Dommen er ett år mildere enn den tingretten avsa. Den er fire år under aktors påstand, som var 12 års fengsel.

Hussains forsvarer John Christian Elden er fornøyd med at straffen ble kortere enn i tingretten. Men han er uenig uenig i at han blir dømt for menneskehandel. Han sier at han vil vurdere å anke til Høyesterett.

Også statsadvokat Geir Evanger sier til NTB at det vil bli vurdert å anke blant annet straffeutmålingen.