Nektes innsyn i Munch-dokumenter

Høyesterett sier nei til å levere ut omstridt materiale.

Forsvarerne i Munch-saken får ikke se dokumentene som handler om hvordan bildene kom til rette. Det avgjorde Høyesteretts kjæremålsutvalg i dag.Kjæremålsutvalget mener personer som har vært involvert i operasjonen med å skaffe maleriene «Skrik» og «Madonna» tilbake kan komme i alvorlig fare hvis informasjonen i de hemmelige dokumentene kommer ut. Kjennelsen er i tråd med begjæringen fra påtalemyndigheten, som hele veien har ønsket å holde dokumentene hemmelig.Tirsdag ettermiddag kom avgjørelsen om at dokumentene fortsatt skal være hemmelige basert på straffeprosesslovens paragraf 242a, som gir adgang til å holde dokumenter hemmelig hvis innsyn innebærer fare for «en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller frihet».Forsvarerne har på sin side hevdet at opplysninger herfra er vesentlige for forsvaret av de tiltalte i Munch-saken. Aktoratet framholder at disse opplysningene ikke blir brukt som bevis i Munch-saken.