Økokrim «følger med» på avsløringene om Ropstad

Skatteetaten undersøker om KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal etterforskes. Det opplyser Økokrim, som følger med på utviklingen i saken.

Oslo politidistrikt og Økokrim avventer Skatteetatens undersøkelser av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Ingen vil starte en straffesak på eget initiativ.

Økokrim melder at politiet er i dialog med Skatteetaten om skattesaken til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Det skriver Økokrim i en pressemelding.

«På bakgrunn av hva som har fremkommet i media den siste tiden, har Økokrim kontaktet Skatteetaten. Det er vanlig prosedyre i alle saker hvor det fremkommer denne type informasjon», heter det i pressemeldingen.

«Skatteetaten opplyser at de foretar undersøkelser på ordinær måte», heter det videre.

– Vi følger med på den informasjonen som fremkommer i offentligheten, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til Aftenposten.

Han understreker at det nå er opp til Skatteetaten å vurdere hva som skal skje videre.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at Økokrim følger med på Ropstad-saken.
Les også

Bakgrunn: KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men betalte ikke en krone.

Tok kontakt med Skatteetaten

Økokrim-sjef Lønseth sier at politiet på egen hånd har tatt kontakt med Skatteetaten.

– Det betyr at vi har snakket med skattemyndighetene om det som har fremkommet av informasjon og fått informasjon fra dem om at de vurderer saken. Vi forholder oss så langt til den vurderingen. Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i saken uten at det er koordinert med Skatteetaten, sier han.

Lønseth sier at dette er vanlig prosedyre i skattesaker. Dersom Skatteetaten bestemmer seg for å anmelde Ropstad, vil Økokrim gå i dialog Oslo politidistrikt for å avklare hvilken del av politiet som skal etterforske saken.

– Dersom saken kommer i straffesporet, vil vi ha dialog mellom Økokrim og Oslo politidistrikt, og så finner vi ut av det. Det er ikke automatikk i at Økokrim tar saken. Først må det vurderes om det er grunnlag for en politisak, sier Lønseth.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad opplyste at han dekket utgifter på foreldrenes hus. Det gjorde han aldri. Han innrømmer å ha tatt aktive grep for å unngå skatt på statsrådboligen. Her avbildet under en pressekonferanse om saken fredag.
Les også

Ropstad risikerer straffeforfølgelse etter ny avsløring, mener jusprofessor

Oslo-politiet: Venter på Skatteetaten

Oslo politidistrikt ønsker ikke å iverksette en etterforskning av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på eget initiativ. Det opplyser politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Politiet vil først starte en etterforskning dersom de mottar en anmeldelse fra Skatteetaten.

– Dersom skatteetaten finner at det foreligger straffbare forhold knyttet til en skattesak, vil de normalt anmelde saken til politiet og innlevere relevant dokumentasjon. Oslo politidistrikt vil da på vanlig måte vurdere om det skal iverksettes etterforskning, sier Knudsen til Aftenposten.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen sier at Oslo politidistrikt ikke vil iverksette en etterforskning av Ropstad på eget initiativ.

Privatperson anmeldte Ropstad, ble henlagt

Han bekrefter overfor Aftenposten at Oslo politidistrikt 9. september mottok en anmeldelse av Ropstad for å ha unnlatt å gi korrekt informasjon. Denne anmeldelsen ble levert av en privatperson.

– Saken ble henlagt den 16. september 2021 fordi politiet fant at det ikke forelå rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbart forhold etter straffeprosessloven § 224, sier Knudsen.

Han viser til at henleggelsen ble gjort på bakgrunn av stortingsadministrasjonens tydelige uttalelser i media om at Stortinget var kjent med de faktiske forhold om Ropstads folkeregistrerte adresse, samt at Ropstad ikke hadde gitt uriktige opplysninger til dem.

Vil ikke kommentere eventuell etterforskning

Aftenposten har spurt Ropstad hvordan han vil stille seg til en eventuell politietterforskning.

– Jeg vil ikke kommentere det lovmessige. Som du vet, er jeg i kontakt med Skatteetaten for å gjøre opp for meg, sier Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten fredag formiddag.