Norge

Rødvinskosen dobler risiko for brystkreft

Kvinner som drikker to flasker vin eller tilsvarende mengder annen alkohol i løpet av en helg, får fordoblet risiko for brystkreft. Ifølge en ny undersøkelse kan mer enn en firedel av danske kvinner ha et så høyt forbruk.

Årsaken til den forhøyde kreftrisikoen er trolig at økt alkoholinntak øker nivået av hormonet østrogen i kroppen. Og høyt østrogennivå er tidligere satt i sammenheng med brystkreft, skrev København-avisen Politiken tirsdag.

Avisen viste til en undersøkelse blant 17.647 kvinnelige sykepleiere i det europeiske tidsskriftet for folkehelse European Journal of Public Health. Alle deltakerne i undersøkelsen var eldre enn 44 år, og de fleste hadde et moderat alkoholforbruk.

– Det nye i denne undersøkelsen er at den tyder på en sammenheng mellom drikkemønster og kreftrisiko. Vi har lenge visst at et høyt totalinntak av alkohol gir økt fare for brystkreft, sier forskeren Lau C. Thygesen til Politiken.

Kvinner som drikker 22 til 27 alkoholenheter i løpet av en uke, får risikoen for brystkreft forhøyd med 130 prosent, mens risikoen for dem som drikker mye én enkelt dag øker med 55 prosent. En alkoholenhet tilsvarer et glass øl, et glass vin eller en liten drink brennevin.

Illustrasjonsfoto.

Les mer om

  1. Helse