Norge

I 2017 tok verneombud dette bildet. Så fortsatte hyttegiganten å bryte loven.

Nå ber bransjeorganisasjon om granskning av Arbeidstilsynet etter at Norges største hyttebygger slapp 800.000 i bøter.

For fem år siden varslet regionalt verneombud Lars Mamen om det han mente var livsfarlig arbeid hos FH Entreprenør.
  • Gunnar Thorenfeldt
    Journalist
  • Vegard Venli
    Journalist

Lars Mamen reagerer på sikkerhetsbruddene Aftenposten har avdekket hos FH Entreprenør og på Arbeidstilsynets behandling av selskapet.

Allerede i 2017 varslet Lars Mamen om det han mente var livsfarlig arbeid hos FH Entreprenør, som bygger hytter for FH Gruppen. Da var han regionalt verneombud. Det er byggebransjens egen tilsynsordning.

Da Mamen var ute på oppdrag, observerte han to arbeidere som jobbet usikret i høyden for FH Entreprenør. Han meldte fra. Og håpet situasjonen ville ordne seg.

– HMS-arbeidet var oppsiktsvekkende dårlig. Det var ikke tale om enkeltavvik, men systematiske brudd på regelverk om stillas og annet utstyr, forteller Mamen.

Han reagerte på hvordan den daværende ledelsen håndterte bruddene.

– FH entreprenør viste ingen vilje til å forberede seg. Tvert imot. De nektet oss tilgang til byggeplassene deres.

I dag leder Mamen Fair Play Bygg Oslo, en bransjeorganisasjon som jobber for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Den tidligere eieren og daglige lederen for FH Entreprenør, Torbjørn Kaarud, har ikke svart på Mamens kritikk.

Men han har tidligere skrevet til Aftenposten at det i deres eiertid var avgjørende for suksessen til selskapet at de tok godt vare på ansatte og engasjerte medarbeidere:

«Vi arbeidet systematisk overfor de ansatte for å sikre at regelverket ble overholdt, og at de forholdt seg til selskapets HMS-regler».

– Jeg kan ikke tro at Arbeidstilsynet har funnet ulovligheter så mange ganger, sier tømreren Valentas. Han havnet på sykehus med store hodeskader etter å ha bygget den norske hyttedrømmen.

Fikk knust hodet

Fem år senere etter at Mamen varslet om FH Entreprenør, viser Aftenpostens kartlegging at Arbeidstilsynet har stanset arbeidet på selskapets byggeplasser 68 ganger på grunn av «overhengende fare for liv og helse» siden 2014. 42 ganger siden Lars Mamen tok bildet av en arbeider som jobber usikret på et hyttetak.

I 2017 gikk han ut i Dagens Næringsliv og kritiserte FH Entreprenør for å gamble med de ansattes sikkerhet.

«FH Gruppen bør slutte med å ta snarveier i arbeidsmiljøarbeidet. Før eller senere fører det til alvorlige skader, og det ødelegger markedet for andre», sa Mamen til avisen.

Da visste ikke Mamen at den manglende sikkerheten allerede hadde fått fatale konsekvenser.

For to uker siden kunne Aftenposten fortelle om tømreren Valentas, som fikk knust hodet mens han bygget for FH Entreprenør. Arbeidstilsynet mente at manglende sikkerhet var årsak til ulykken.

– Jeg blir opprørt og forbannet når jeg leser Valentas historie, sier Mamen.

Les også

«For bedriften var jeg bare et verktøy som gikk i stykker. Ikke et menneske som ble skadet»

– Det høres ut som om at de som har ressurser til å klage og bruke advokat til å skrive klagebrev, slipper unna, sier Lars Mamen.

Ber om granskning

Mamen er også kritisk til at FH Entreprenør slapp 800 000 kroner i bøter etter at de allerede hadde fått en millionbot fra Arbeidstilsynet.

– Det høres ut som om at de som har ressurser til å klage og bruke advokat til å skrive klagebrev, slipper unna. En lokal byggmester som får de samme bøtene for overtredelser, slipper ikke unna på denne måten, sier han.

Fair Play ber nå Direktoratet for Arbeidstilsynet om å se på Arbeidstilsynets behandling av bøtene på nytt.

Direktoratet har det overordnede ansvaret for Arbeidstilsynets virksomhet.

Les også

Slapp megabøter fordi de allerede hadde fått millionbot

– Håndteringen av denne saken bør granskes. Jeg har tillit til inspektørene og vet at de har gjort et samvittighetsfullt arbeid. Men måten ledelsen i Arbeidstilsynets har håndtert denne saken på, er merkelig, synes Mamen.

Også Jusprofessor Christoffer C. Eriksen mener Arbeidstilsynet har gjort «sviktende vurderinger» i denne saken.

– Hvis det foreligger gjentagelse, er det et argument for at man skal gi overtredelsesgebyr. Dette har Arbeidstilsynet snudd helt på hodet, sier Eriksen til Aftenposten.

Les også

Jusprofessor: – Her snur Arbeidstilsynet det helt på hodet

– Det kan gå liv

Arbeidstilsynet har bekreftet overfor Aftenposten at de vurderte å anmelde FH Entreprenør til politiet.

– Jeg mener at her har FH Entreprenør begått så mange sikkerhetsbrudd at det burde blitt vurdert om dette er straffbare forhold, sier Lars Mamen.

– Er det vanlig at byggeplassene blir stanset 68 ganger på grunn av «overhengende fare for liv og helse» på åtte år?

– Nei. Det er helt enestående.

Han reagerer han på at selskapet fortsatt blir stanset av Arbeidstilsynet.

– Det kan gå liv hvis du står oppe på et møne og tar et skritt tilbake, sier Mamen.

Han påpeker at usikrede sager på byggeplasser representerer en helt reell fare:

– Det er alvorlig at man bruker kraftige sager uten nødvendig verneutstyr. Det er mange som skader seg på det og skjærer av seg både fingre og armer.

– Den tilliten vi er gitt ved å få mulighet til å ilegge økonomiske sanksjoner fremfor å måtte anmelde, er en tillit vi må forvalte med ansvar. Da må vi vurdere hva som er rimelig reaksjonsbruk, skriver direktør for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, til Aftenposten.

– Påvirkes ikke av advokater

– Bilder som det Mamen har tatt, er dessverre et kjent syn for Arbeidstilsynet. Vi har mange lignende selv, skriver direktør for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, til Aftenposten.

Han poengterer at de besluttet å øke bruken av overtredelsesgebyr for farlig arbeid i høyden i 2018. Løvås avviser at de lar seg presse av advokater.

– Arbeidstilsynet påvirkes ikke av hvem som svarer på vegne av virksomheten når vi har varslet overtredelsesgebyr. Vi vurderer svar fra advokater på lignende måte som svar fra lokale byggmestere. Det er innholdet i det de svarer vi tar stilling til, ikke hvem som svarer, skriver han.

Løvås påpeker at Arbeidstilsynet siden 2018 har vedtatt overtredelsesgebyrer til byggenæringen for over 123 millioner kroner.

– Det er ikke slik at Arbeidstilsynet har vegret seg for å bruke gebyr som virkemiddel.

Men i saken som gjaldt FH Entreprenør, hadde det nylig blitt stadfestet et gebyr på en million kroner.

– Hovedbegrunnelsen for det gebyret, var gjentatte brudd over tid. De sakene vi hadde jobbet med mens klagesaken pågikk, utgjorde da ikke noe vesentlig tilleggsargument for ytterligere gebyr.

Han skriver at de ønsket å se effekten av påleggene før de gjenopptok å bruke overtredelsesgebyr. Og at det var enighet om blant ledere, jurister og inspektører som var involvert i sakene.

Konsernsjef Anders Nybø i FH Gruppen har tidligere uttalt at han forstår at de fikk millionboten og at det ble vurdert overtredelsesgebyr i åtte andre saker.

– Lars Mamen har rett

– Lars Mamen har rett i at FH Entreprenør har en HMS-historikk som ikke er tilfredsstillende. Jeg kan imidlertid, med rak rygg, stå inne for den HMS-standarden selskapet har i dag, etter å ha gjennomført kraftige tiltak for å rydde opp, skriver konsernsjef i FH Gruppen til Aftenposten.

Det er moderselskapet til FH Entreprenør.

Nybø skriver at Mamen og regionale verneombud er velkomne til byggeplassene deres når som helst for en inspeksjon.

– Alle som kjøper en hytte bygget av FH Entreprenør, skal være trygge på at sikkerheten er ivaretatt. Dagens ledelse jobber på en helt annen måte enn tidligere, og det har gitt utslag i statistikken. Antall vedtak om stans fra Arbeidstilsynet har falt fra 17 i 2019 til to vedtak om stans i år, der årsakene er mindre alvorlig enn tidligere. Vi har gjennomført en stor og tidkrevende snuoperasjon, og vi fortsetter arbeidet med å nå målet om null stans og skader.

Les mer om

  1. Hyttekrim
  2. Bygg og anlegg
  3. Arbeidstilsynet
  4. Sikkerhet