Prøver å finne ut hvordan smitten av apekopper har spredt seg

Sverige har definert apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. FHI mener at det ikke er nødvendig i Norge.

Tyskland oppdaget sitt første tilfelle av apekopper før helgen. Her jobber en ansatt ved et tysk laboratorium med å analysere viruset.

Apekopper er ikke et pandemivirus. Men fagmiljøet i Europa prøver likevel å finne ut om viruset har endret seg på noe vis. Det jobbes også intenst i flere europeiske land for å finne ut hvor og når smitte har skjedd.

– Hva vet vi om hvordan apekopper har spredt seg?

– Det kan se ut til at mange er smittet på festivaler og sexklubber for menn som har sex med menn, blant annet på Kanariøyene. Det kan tilrettelegge for utbrudd med flere smittede, sier professor og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

– Men vi har ikke holdepunkter for at viruset har endret seg slik at sykdommen smitter lettere mellom mennesker, sier han.

Orthopoxviruset kan gi sykdommen apekopper både på dyr og mennesker. Men det er ikke et nytt virus slik som koronaviruset sars-cov-2.

Og slik viruset er bygget opp og måten det smitter på, vil det ikke føre til en pandemi.

Apekopper kan gi store blemmer ulike steder på kroppen.

Allmennfarlig sykdom i Sverige

Sverige har likevel definert apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom.

– Folkehelseinstituttet har vurdert at det samme ikke er nødvendig her. Vi vil gi vårt råd til Helse- og omsorgsdepartementet, sier Aavitsland.

Han peker på at det norske og svenske lovverket ikke er helt likt på dette området.

– Det er usikkert om apekopper tilfredsstiller kriteriene i Smittevernloven for å klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom. Vår foreløpige analyse er at vi har de verktøyene som trengs selv uten en slik klassifisering, sier Aavitsland.

– Men kan dette være en ny virusvariant som smitter lettere?

– Det er selvsagt mulig. Men koppervirus er ganske stabile. De endrer seg lite over tid. At dette Poxviruset ser ut til å smitte mellom mennesker i så stor grad, er nytt, sier han.

Viruset som gir apekopper undersøkes nå hos pasienter i flere land. Et spørsmål er om viruset inneholder nye mutasjoner og eventuell betydning.

– Normalt er apekopper en nokså mild sykdom som går over av seg selv. Det finnes et legemiddel som kan benyttes i behandlingen, sier Preben Aavitsland.

Smitter fra dyr til mennesker

Apekopper er et koppelignende virus fra dyregrupper i tropiske Afrika. Viruset kan gå på flere dyrearter som smågnagere som mus og rotter, men også aper som har gitt navnet på viruset. Aper kan bli syke av viruset.

– Apekopper er et Poxvirus kjent helt tilbake til 50–60-tallet, sier professor Espen Rimstad ved Veterinærhøgskolen, NMBU.

Det er altså ikke et nytt virus. Apekopper ble diskutert i forbindelse med at man sluttet å vaksinere mot kopper (i Norge i 1976), om man da kunne få utbrudd av andre koppelignende virus.

– Hvem kan bli smittet generelt av apekopper?

– Husdyr som er i direkte kontakt med mennesker som er smittet med apevirus kan også bli smittet. Virus kan generelt smitte over mange artsgrenser. Men det krever som oftest nærkontakt. Poxviruset smitter ikke lett.

– Apekopper er noe helt annet enn Sars-Cov-2?

– Ja. sars-cov-2 var et nytt og ukjent virus. Pox-viruset, apekopper, har vært kjent lenge. Vi vet hvordan det smitter, og det har ikke gitt store ukontrollerte utbrudd, selv om det har vært spredte tilfeller i flere vestlige land opp igjennom tidene, sier Rimstad.

– Faktisk har vi her i landet hatt flere andre Poxvirus: For eksempel kukopper som av og til kan gi infeksjon hos mennesker, med ubehagelig hudinfeksjon og sår, men ikke er dødelig. Navnet er noe misvisende, for det er smågnagere og katter som smittes av gnagere som er kilden. Eller munnkurv hos sau og geit som kan smitte til mennesker og gir hudsår. Dette er ubehagelig, men går over av seg selv, sier Rimstad.