Norge

Slik oppdager du at barnet ditt blir mobbet på nett

Med fremveksten av sosiale medier har mobberne fått nye arenaer.

Etter at man har spurt hvordan det gikk på korpsøvelsen eller fotballtreningen, kan man også spørre om det har skjedd noe på nettet.
  • Jørgen Svarstad
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Rådene er utarbeidet i samarbeid med Barbro Hardersen, Medietilsynet Trygg bruk, Bodil J. Houg, mobbeombud i Buskerud, og Hans Marius Tessem, leder i tjenesten slettmeg.no.

1. Spør: «Hvordan har du hatt det på nettet i dag?»

Mange vil synes det er litt rart å spørre om dette, men hvis vi kjenner barnas digitale vaner er det lettere å spørre mer direkte om hva de driver med. Det handler om å få nettbruk inn som en del av hverdagssamtalen. Etter at man har spurt hvordan det gikk på korpsøvelsen eller fotballtreningen, kan man også spørre om det har skjedd noe på nettet, eller hvordan det går på nettet om dagen. Ofte finner disse samtalene først sted når det har skjedd noe man må «ta opp». Det er lettere å etablere en slik kanal i forkant.


2. Dette kan du også spørre om ...

Disse spørsmålene kan fungere som et godt utgangspunkt for en hverdagssamtale med barnet/ungdommen: «Hvor synes du grensen går mellom erting og mobbing på nettet?», «Hva synes du om å spre rykter om andre via nettet eller mobilen?» (kom gjerne med eksempler), «Hva bør du tenke på før du legger ut opplysninger eller bilder av andre?», «Hva gjør du dersom noen du kjenner blir plaget på Internett eller mobil?» og «Hvorfor kan det være vanskelig å si ifra dersom man blir mobbet selv?»

  • «De skrev at jeg var stygg og ikke fortjente å leve». Stian Lindstad Bersvendsen (19) har fortsatt mareritt om mobbingen.

3. Skap tillit – ikke vær dømmende

Mange unge strever med å sette ord på vanskelige følelser. Dette gjelder også om livet på nett. For å kunne være tilstrekkelig til stede på en for mange voksne «usynlig» og for barna privat arena, uten å gå over grensen, er det viktig at foreldre er nysgjerrige og åpne, men ikke dømmende. Det kan også være lurt å tenke over hvordan man hadde reagert hvis barnet hadde kommet for å fortelle om noe vanskelig, kanskje upassende, som skjer på nett. Hvis du reagerer veldig kraftig når barna kommer til deg første gang, kan det være vanskelig for demå kommeneste gang. Man er som voksen helt avhengig av å bygge opp slik tillit for å kunne være til stede i barnas digitale hverdag.

4. Test appen selv

I «gamle dager» ble man rådet til å plassere PC-en i stua. I dag er det vanskelig for de aller fleste å ha oversikt over alt som finnes av apper og digitale arenaer. Det kan være en idé å finne ut hvilke apper de unge bruker og installere dem for å se selv hvordan de virker. Samtidig kan det være utfordrende å alltid henge med på det aller siste. Men spør gjerne hva som er mest brukt nå og hva som er det beste og verste med den og den appen? Vær positivt engasjert i barnas nettbruk og finn en balanse mellom det å følge med, men samtidig gi de privatliv. Be dem vise deg. De er stort sett veldig interessert i å vise frem den gode siden og det er det heldigvis mest av.

5. Kunstig skille for barna/ungdommene

Barn og unge skiller ikke mellom digital og tradisjonell mobbing på samme måte som voksne. Og vi vet at det i stor grad er de samme mekanismene som ligger bak, og at det er stor grad av overlapping mellom tradisjonell og digital mobbing. Som med annen mobbing, bør man derfor være ekstra oppmerksom hvis barnet endrer adferd, blir innesluttet, sover dårlig, er mer skremt eller redd enn vanlig, ikke ønsker å gå på skolen, skifter vennekrets plutselig og så videre.

Er du blitt mobbet, vært vitne til mobbing eller mobbet selv? Vi vil gjerne høre fra deg her:Del dine erfaringer med mobbing