Egenberedskap: Myndighetene ber folk lagre nok drikkevann

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil senke terskelen for å lagre vann. Vannlagring er det som flest glipper på i egenberedskapen sin.

Det enkleste for å sikre vannberedskap er å kjøpe inn og lagre nok femlitersflakser med drikkevann. Hver beboer i husstanden bør ha minst ti liter i beredskap – helst mer.

– Folk glemmer å lagre vann. I tillegg til å holde varmen, er vann det viktigste å ha tilgang på ved en krise. Mange har allerede litt ekstra mat i huset til å klare seg noen dager. Slik er det ikke med vann. Jeg vil oppfordre alle til å fylle eller kjøpe noen kanner med rent drikkevann som man kan ha i beredskap, sier DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther.

Den kommende uken er Egenberedskapsuka 2021. DSB har i forkant oppfordret alle som selger vannkanner og -dunker, til å gjøre dem lett tilgjengelige og synlige.

Det gjelder både ferdigfylte beholdere og utstyr som man kan fylle selv.

7 av 10 sier de kjenner til anbefalingene om å ha egenberedskap hjemme, men det er bare 3 av 10 som sier de har lagret drikkevann, ifølge DSBs Befolkningsundersøkelse 2019 og 2020.

Hovedårsaken til at såpass få har lagret dunker med drikkevann, er at det ikke er noe man ellers bruker i hverdagen. Det er en ren beredskapsressurs.

Tilgang på trygt vann er imidlertid svært viktig i tilfelle vannet i springen blir avstengt eller forurenset.

Minst 9 liter hver

Minsteberedskap der du bor, bør inkludere nok drikkevann, alternative måter å holde varmen på, og det du trenger for minst tre dager hvis det ikke er mulig å få tak i mat og utstyr.

Kanskje går kommunen tom for drikkevann i perioder med ekstrem tørke. Vannet i springen kan bli borte ved strømbrudd, hvis infrastruktur som vannpumper og renseanlegg ikke fungerer. Drikkevann er også sårbart for bakterier, eller kan bli utrygt som følge av teknisk svikt, terror, krig eller atomhendelser.

I DSBs anbefalinger om vannlagring legges det opp til at man bør lagre minst 9 liter drikkevann i tette, rene vanndunker pr. person i husstanden. Men dette er kun nok til å dekke minstebehovet på 3 liter pr. person i tre dager. For å slippe å rasjonere vann, og i tilfelle man er isolert og uten vann lenger enn tre døgn, er det anbefalt å ha minst 15–20 liter pr. person.

– Rent vann som er lagret på godt rengjorte beholdere, kan lagres i årevis, sier Aarsæther.

Den enkleste metoden for å skaffe seg et lager av vann, er å kjøpe fylte plastdunker. Hvis man skal lagre vann fra springen hjemme, må man sikre at det holder seg trygt å drikke, noe som krever en del egeninnsats.

Vær kreativ

Det er viktig å ha et beredskapslager med basismat hjemme, i tilfelle noe uforutsett skulle inntreffe. Men de fleste har litt ekstra mat i beredskap, det er gjerne beredskap for varme og drikkevann som svikter.

Vannet skal lagres mørkt, kjølig og frostfritt, ikke sammen med kjemikalier som plantevernmidler eller bensin.

Ifølge DSB er det en vanlig misforståelse at man ikke har slik plass til 10 liter i en liten hybel eller leilighet, uten innendørs bod eller loft.

– Man må tenke litt kreativt, påpeker direktoratet. I stedet for å ha svære dunker på 20 liter, kan man ha mindre femlitersdunker, som kan ligge bakerst, innerst, nederst i skuffer og skap eller under møbler. Varmen i et rom stiger oppover. Tenk derfor på hvor det er kjøligst i rommet.

I tillegg til vann, jobber DSB for at folk denne uken skal prate om egenberedskap, og det er lagt opp til lokale arrangementer over hele landet.

– Egenberedskap dreier seg ikke bare om hva du har i skuffer og skap, men også om hva du har i hodet, sosiale nettverk og kunnskap om lokalmiljøet, sier Aarsæther.

Særlig unge voksne i små boliger i byen mangler denne typen såkalt uformell beredskap og regner i stor grad med at myndigheter og foreldre vil trå til ved krise.