Flere klager på håndverkeren

Mange opplever problemer etter å ha brukt tusenvis av kroner på håndverkere. Vi viser deg hvilke rettigheter du har.

Helena Demetriades har hatt mye trøbbel etter at hun flyttet inn i nytt hus.

Les også: Slik velger du håndverker

Forbrukerrådet mottar hvert år en rekke klager fra folk som har opplevd at håndverkeren ikke har gjort en god nok jobb.

— Vi får ekstremt mange henvendelser, og folk klager på alt mulig. Mye dreier seg om at prisen er for høy, uklarheter om avtalen eller mangler ved arbeidet, sier Lars Grøndal, rådgiver i Forbrukerrådet.

Vi har alle hørt skrekkhistorier om håndverkeren som ødela mer enn han reparerte, eller om han som aldri dukket opp. Skulle uhellet være ute, bringer vi deg her en oversikt over hva du kan gjøre og hvilke rettigheter du har.

Skriftlig avtale

Lov om håndverkertjenester regulerer forholdet mellom yrkesutøver og deg som forbruker.

— Det er viktig at alle avtaler inngås skriftlig på forhånd. Du står mye sterkere ved en eventuell konflikt om du har skriftlige beviser. Oppfordre håndverkeren til å gjøre det samme, det tjener både han og du på, råder Grøndal.

I avtalen bør det avklares når arbeidet skal ferdigstilles og hvor mye som skal betales. Ikke betal alt på forskudd. Det er kjedelig dersom håndverkeren ikke dukker opp.

Flere muligheter

Dersom du ikke oppnår det resultatet du kan forvente etter avtalen, eller ifølge loven har rett til, er tjenesten mangelfullt utført.

— Da må du først rette en klage til den næringsdrivende, der du krever at feilen rettes opp, sier Grøndal.

"Vi får ekstremt mange henvendelser, og folk klager på alt mulig"
Lars Grøndal, Forbrukerrådet.Det er viktig at du alltid kontrollerer arbeidet når oppdraget er utført, slik at du kan fremme klagen i rimelig tid og før lengstefristen - på normalt to eller fem år - går ut.

— Dersom håndverkeren nekter å rette feilen, eller ikke innrømmer feil, bør du ta kontakt med Forbrukerrådet. Denne type tvister kan avgjøres i Forbrukertvistutvalget vederlagsfritt for partene, sier Lars Grøndal.

Forbrukerrådet mottok i fjor 195 skriftlige klagesaker på håndverkertjenester. Det er en økning fra 184 saker i 2003. 173 av disse sakene gjaldt oppussing og vedlikehold av boligen, mens resten var klager på oppføring av bolig.

I Forbrukertvistutvalget var 160 av i alt 705 vedtak i fjor vedrørende håndverkertjenester. Vedtaket er bindende, men er en av partene misfornøyd, kan det reises sak for domstolene.

Mange useriøse

Paul Edgar Bråthen er daglig leder i entreprenørfirmaet Fokus-bygg. Han råder folk til å være nøye med utvelgelsen av håndverker.

— Det er dessverre mange useriøse i denne bransjen som ødelegger for de seriøse. Det er viktig at det blir satt søkelys på disse. Første bud er å be om referanser fra håndverkeren. Deretter må du få en bekreftelse på at skatter og avgifter er betalt. Det lønner seg også å forhøre seg med venner og kjente. Bransjen er ikke så stor, så ryktene går fort, sier Bråthen.

Selv følger Fokus-bygg norsk standard med tre års garanti i kontrakten. Alt foregår skriftlig, og håndverkeren kommer på befaring en gang i året de tre første årene etter at arbeidet er utført.

Trekk i regningen

Alt var klappet og klart for ombyggingen av barndomshjemmet til Helena Demetriades på Nordstrand. Entreprenørfirmaet var i rute, og Helena kunne flytte inn for to år siden. Det var først da noen kommenterte de store istappene på bygget at hun ante ugler i mosen.

— Huset holdt ikke norsk standard. Kilowattimene svevde ut. Jeg trenger ikke å bruke ventilene her, for det er gjennomtrekk hele tiden, sier hun.

Kontrakten med entreprenørene var norsk standard. I tillegg hadde banken oppnevnt en taksmann hun betalte 30.000 kroner for, som skulle kontrollere arbeidet, og godkjenne hver faktura.

Dårlig jobb

Problemet er at det hverken er diffusjonspapp utvendig, eller plast innvendig rundt vinduer og dører.

Samtidig er det mangelfullt med glava. Som om det ikke var nok, er gulvparketten blitt klinket for hardt sammen, slik at den er moden for sliping allerede.

I januar møtte Helena entreprenøren i tingretten. Resultatet ble en forliksdom hvor hun måtte betale det hun hadde holdt tilbake for det hun mente var en mangelfull jobb.

Ifølge dommen skulle entreprenøren i tillegg rette opp manglene. Entreprenøren iverksatte utbedringene med én gang, men Helena stoppet arbeidet.

De gjorde en dårlig jobb, og hun henviser til spikerhull i panelet, skjeve lister og mangelfull isolering. Nå vil hun ha svart på hvitt hvilket arbeid som skal gjøres, og hvordan. Hun har måttet engasjere egen advokat for å komme i dialog med firmaet.

Har du opplevd useriøse håndverkere, eller har du en positiv historie du vil dele med oss? Send en mail til Forbruker.no