Lærerstreiken: – Det er kjipt når vi har begynt i ny klasse og skulle ha brukt tid på å bli kjent

Mange elever får en usikker start på skoleåret når 1300 lærere tas ut i streik mandag. Elevene ved Skedsmo videregående skole får bare tre vanlige oppstartsdager før 68 av lærerne skal streike.

Annen skoledag fikk Sarah Christensen, Martin Olsen og Jannicke Handrum ved Skedsmo videregående vite at klasseforstanderen deres er tatt ut i streik fra mandag.

– Klasseforstanderen vår er tatt ut i streik, så da vet vi ikke hvordan timeplanen neste uke blir, sier Jannicke Handrum.

Sammen med Sarah Christensen og Martin Olsen har hun torsdag sin andre skoledag ved Skedsmo videregående skole. De tre har gått ulike yrkesfag og skal nå ta fatt på et tredje skoleår med påbygg. De kjenner ikke hverandre fra før.

– Det er kjipt når vi akkurat har begynt i en ny klasse og egentlig skulle ha brukt tid på å bli kjent, sier Christensen.

Alvorlig at elever mister undervisning

Mandag 22. august går rundt 1300 nye lærere i 14 kommuner og ti fylkeskommuner ut i streik. Fra før var 45 lærere i Bergen ute i streik. Disse lærerne er organisert i Utdanningsforbundet.

Lektorlaget også har 10 stykker i streik i Bergen, samt 20 ved Ås videregående skole. I tillegg har Skolenes landsforbundt besluttet å ta ut 28 medlemmer i Vestland fra og med mandag. Fra før har tre av deres medlemmer vært i streik.

Barneombud Inga Bejer Engh sier det er alvorlig at elever nå går glipp av enda mer undervisning, etter to år med pandemi. Hun understreker at hun ikke uttaler seg om videre gang i streiken eller konflikten mellom partene.

– Retten til å streike er grunnleggende i norsk arbeidsliv. Samtidig har barn en grunnlovfestet rett til opplæring. Mange barn og unge har hatt en vanskelig tid under pandemien og mistet undervisning og samvær med andre elever og lærere. Dette har hatt store konsekvenser, sier Engh.

Hun sier det er spesielt viktig at sårbare barn og unge fortsatt får den oppfølgingen de trenger.

– Vi håper at kommunene og skolene finner løsninger som hjelper og støtter de barna som har det ekstra vanskelig mens streiken pågår.

Ut i streik med tungt hjerte

Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, sier det er med et veldig tungt hjerte at de valgte streik nå.

– Nettopp fordi mange elever har hatt to år med pandemi. Men vi hadde ikke noe valg. Mange elever får ikke en kompetent lærer med lærerutdanning. Vi har kolleger som opplever at elever går ut av klassen deres om våren og begynner som lærervikar om høsten.

Han mener lærermangelen blant annet handler om at læreryrket devalueres. – Lærere er lønnstapere for sjette år på rad. Det gjør at vi opplever at vi har en arbeidsgiver som ikke verdsetter oss.

– Samtidig er det stor lærermangel. Hver femte som underviser på skolene, mangler lærerutdanning. Det rammer elevene som får en dårligere opplæring. For å klare å få nok kompetente folk til læreryrket, er vi nødt til å få et lønnsløft, sier Handal.

Ønsker flere med lærerutdanning

– Vi kunne ha tatt ut flere i denne fasen, men dette er et klart tegn på at Utdanningsforbundet belager seg på en langvarig streik, sier Handal.

Tor Arne Gangsø, områdedirektør i Kommunes Sentralforbund (KS), er uenig i at lærerne har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre ansatte i KS-området.

– Lærere med godkjent utdanning etter opplæringsloven har en samlet datolønnsvekst på 13,4 prosent de siste fem årene. Det er 1/10 prosent mindre enn øvrige ansatte.

– Lærere får akkurat like store tillegg som andre med samme utdanning og ansiennitet. I årets lønnsoppgjør er alle, bortsett fra lærerorganisasjonene, enige om å gi unge, nyutdannede et lønnsløft, inkludert lærere. Det vil bidra til å styrke rekrutteringen, sier Gangsø.

Han sier at en god og attraktiv lærerutdanning er svært viktig for KS og kommunene.

– Vi ønsker flere med lærerutdanning inn i skolen og samarbeider med staten og lærerorganisasjonene om å styrke rekrutteringen, sier Gangsø.

– Håper ikke streiken går ut over oss

Ved Skedsmo videregående skole skal 68 av nærmere 200 lærere tas ut i streik mandag. Rektor Wenche Rudshaug sier de jobber så godt de kan for å ivareta elevene.

– Streiken vil ramme elevene ulikt. Noen klasser vil få mye undervisning, noen klasser vil få lite undervisning, og det kan være at det er noen klasser som nesten ikke får noe undervisning i det hele tatt, sier Rudshaug.

Sarah Christensen, Martin Olsen og Jannicke Handrum håper ikke streiken vil bli langvarig.

– Når vi starter på påbygg, så er det fordi vi er motivert for å lære. Så jeg håper ikke streiken går for mye ut over oss, sier Olsen.