Norge

Nav svarer på skjemakritikken: Ny løsning kommer snart

Nav er enig med gravide Tuva Eikås i at dagens foreldrepengesøknader er gammeldagse. Ny, digital løsning kommer i juni, lover etaten.

Trude Eikås' forslag til nytt skjema ligner mer på det Nav innfører i juni, enn det de har nå, sier seksjonssjef i Nav Espen Sunde.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

I et mye lest innlegg i Aftenposten harselerer gravide Tuva Eikås over Navs steinaldergammeldagse system for å søke om foreldrepenger.

«Graviditet og fødsel er så primalt som det kan bli, men må vi helt tilbake til steinalderen for det? Som vordende foreldre rykkes man ut av den virkeligheten man kjenner, og hensettes til en tid med papirskjemaer, postgang og telefaks», skriver Eikås.

I stedet for bare å lange ut med sedvanlig kritikk mot Nav, valgte hun en merkonstruktiv tilnærming: Eikås presenterte et nytt og enklere skjema selv som hun mener Nav burde gå for.

«Det er min påstand at hvis man fikset foreldrepengeskjemaet slik at 80 prosent av søkerne kunne betjene seg selv, ville alle de hyggelige NAV-ansatte jeg har snakket med på telefonen i det siste (for de er virkelig hyggelige) kunnet bruke tiden sin på mer fornuftige ting enn å svare på de samme spørsmålene om og om igjen», skriver Eikås.

Takk for kritikk!

Nav svarer med å takke for kritikken, blant annet i en kommentar i kommentarfeltet under innlegget hennes, signert Espen Sunde, seksjonssjef i kanalseksjonen i Arbeids— og velferdsdirektoratet.

«Takk for en velskrevet og konstruktiv kritikk av den nåværende foreldrepengeløsningen vår», skriver Espen Sunde til Tuva Eikås som er en av ca 120.000 vordende foreldrei året som søker om foreldrepenger.

Sunde mener Eikås har mange gode poenger. Han forstår kritikken, ikke minst at man med dagens løsning må laste ned PDFer, fylle ut og så laste inn igjen.

— Situasjonen med PDF-ene er basert på de gamle fysiske papirskjemaene, som vi har gjort om til elektroniske PDF-er, sier Sunde til Aftenposten.

- Det blir som Tuva Eikås skriver, «strøm på papirskjema»?

— Ja, det er det. De som synes dagens løsning er for tungvint, sender pr post. Postforsendelser blir scannet slik at vi har informasjonen elektronisk for videre behandling, forklarer Sunde.

Nå blir det enklere

Sunde lover at det fra slutten av juni blir mye enklere for vordende foreldre å søke om foreldrepenger.

- Nå blir det straks mye enklere. Vi utvikler nå en fullelektronisk løsning for foreldre som skal søke om foreldrepermisjonspenger, sier Sunde.

Han sier at arbeidet med å forenkle og digitalisere foreldrepengesøknadene startet ved årsskiftet, lenge før gravide Tuva Eikås skrev sin artikkel. Med elektronisk søknadsdialog trenger ikke brukerne å forholde seg til forhold som ikke angår dem.

— Dette har vi gjort på pensjon og dagpenger, nå gjør vi det også på foreldrepenger, sier Sunde.

Det at Eikås ble sendt til et sikkerhetsnivå som ikke passet for tjenesten, må være en feil, ifølge Sunde.

— Det skal vi rette opp i, sier han.

Noen må laste opp papir

Han påpeker at Nav har rundt 50 ulike ytelsesområder med mange forskjellige og kompliserte regelverk.

- Men med fullelektronisk søknadsdialog forhåndsutfyller vi det vi vet om deg, hvem du er, hvor du bor, informasjon om ditt arbeidsforhold. I noen tilfeller må man laste opp vedlegg, som fortsatt bare finnes på papir, sier Sunde.

— 80 prosent bør kunne klare å søke på egenhånd med den nye løsningen. Det er et mål. I dag er det rundt halvparten som klarer eller orker å fullføre søkeprosessen på egen hånd, sier Sunde.

Ifølge Eikås' innlegg får Nav 550.000 henvendelser i året fra foreldre som søker foreldrepenger. Sunde kan tirsdag kveld ikke gå god for tallet, men sier at tusener av vordende foreldre hvert år kontakter Nav fordi de sliter med å fylle ut skjemaet for foreldrepermisjonspenger.

Nav vil gjennomføre omfattende brukertester av den nye løsningen, og etaten ønsker Tuva Eikås velkommen til å være med på det.

Senere blir også saksbehandlingen automatisert, da vil ikke bare brukerne, men også Nav få gevinst av moderniseringen.

- Vil Navs nye løsning ligne mye på Tuva Eikås forslag til dere?

— Den vil ligne mer på det Tuva foreslår enn den vil ligne på dagens løsning, sier Eikås.

Les også

  1. Menn med barn tjener best

  2. Seks av ti mødre velger full lønn og kortere foreldrepermisjon