Taxisjåfør fratatt førerkortet etter 1100 Uber-oppdrag. Politiet har slått til mot minst 70 Uber-sjåfører.

43-åringen fra Drammen har mistet førerkortet og tapt titusener etter å ha vært Uber-sjåfør i ti uker. Nå kan mange flere vente samme reaksjon.

Etter å ha lagt ned butikken han drev, begynte 43-åringen fra Drammen å kjøre for Uber. Da han ble stoppet av politiet, mistet han førerkortet og deretter den nye jobben han hadde fått, som sjåfør i et taxiselskap.

Mens taxitjenesten Uber mener loven er uklar og venter på at Regjeringens delingsøkonomiutvalg skal komme med gode forslag til løsninger, går det hardt utover sjåførene.

Politiet ser ingen grunn til å vente på avklaringer og oppretter straffesaker mot Uber-sjåfører på løpende bånd. Allerede før Norges Taxiforbund i slutten av november anmeldte 105-Uber-sjåfører, hadde Oslo-politiet 70 saker på pulten.

Flere saker endte i retten. Bare i perioden fra 25. november og frem til 6. januar, vil åtte Uber-sjåfører ha møtt i Oslo tingrett.

Tilsto ulovlig drosjekjøring

En 43-åring fra Drammen er en av mange Uber-sjåfører som er stoppet, bøtelagt og fratatt førerkortet denne høsten.

Fra mai i år og frem til han ble stoppet i Sognsveien i Oslo natt til søndag 7. august, hadde han kjørt 1145 turer formidlet via applikasjonen Uber.

Da saken hans kom opp for retten, valgte han å tilstå å ha drevet ulovlig drosjekjøring.

– Ja, jeg er skyldig etter loven, men jeg føler meg likevel uskyldig dømt. Derfor mener jeg også straffen er urimelig, sier mannen.

I retten vedtok han en bot på 8000 kroner og aksepterte også inndragning av 34.350 kroner, som han har tjent som Uber-sjåfør.

Mistet førerkortet og jobben

Men én ting hadde 43-åringen store problemer med å akseptere: Tap av førerkort. Han hadde nemlig fått seg jobb som taxisjåfør. Uber-oppdragene skulle være en midlertidig jobb inntil han begynte som sjåfør for et taxiselskap.

Politiet ville ta førerkortet hans i seks måneder, men i retten fikk han redusert det til tre måneder.

– Men om det er seks måneder eller tre, spiller ingen rolle. Det hele gjorde at jeg mistet jobben jeg hadde fått. Nå er jeg arbeidsledig, sier han.

Politiet har fått medhold

Førerkortbeslagene mot Uber-sjåførene har vært omstridte, men politiet mener nå de har fått rettslig medhold i praksisen. I en kjennelse i Borgarting lagmannsrett fra 4. oktober slås det fast at førerkortbeslag ikke er «urimelig eller et uforholdsmessig inngrep».

– Forelegget jeg fikk, er ingenting mot konsekvensene av førerkortbeslaget, sier 43-åringen.

Han hadde fått fast jobb som drosjesjåfør. Etter Uber-turen ble førerkortet hans inndratt, og mannen mistet jobben.

Politiet: - Er ikke lovlig fordi det skjer via en app

I sommer ble det fremstilt som om det var fritt frem for Uber-sjåfører, etter at tre menn i Stavanger ble frikjent for piratkjøring i den såkalte Haxi-saken.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen.

Men det er flere forhold som skiller den saken og de sakene som politiet nå reagerer på.

Dette gjelder ikke minst omfanget av kjøringen. Og det gjelder også lovanvendelsen. Tidligere ble det vist til en lovparagraf som var knyttet til tilbud om transport tilbudt på offentlig sted.

Nå reageres politiet basert på yrkestranportloven §9, som fastslår at «den som mot vederlag vil drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar, må ha særskilt drosjeløyve.»

- Det at tilbudet om persontransporten er rettet fra tilbyder til kunde via nettet eller en applikasjon, gjør ikke slik persontransport lovlig, understreker politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

- Ingen politiaksjon

Denne seksjonen ved Oslo-politiet har siden 8. juni samlet alle saker som gjelder brudd på yrkestransportlovens paragraf 4 og 9. Tidligere var dette ansvaret lagt til Oslos fem politistasjoner - pluss Asker og Bærum.

Ifølge politiet blir de fleste Uber-sakene plukket opp av ordinære ordenspatruljer som kommer over sakene tilfeldig.

- Vi har ikke satt i gang noen aksjon for å «ta» Uber-eller Haxi-sjåfører, sier fagansvarlig Frode Andreassen.

Andreassen kan ikke fremlegge statistikk, men sier at han har en klar formening om at omfanget har vært økende de siste årene.

I teorien kan Uber-passasjerer bli straffeforfulgt for medvirkning til brudd på yrkestransportloven. Men politiet har uttalt at de ikke vil prioritere slike saker.

- Trodde det var lovlig

Sjåfører som Aftenposten har snakket med, forteller at politireaksjonene har kommet svært overraskende på dem.
- Jeg trodde det jeg gjorde var lovlig, sier Saeed Fane til Aftenposten. Fane er en av de mange Uber-sjåførene som har fått forelegg i høst.

En natt i juni ble 33-åringen, opprinnelig fra Iran, stoppet av politiet. Etter 700 turer med passasjerer rundt omkring i Oslo-området formidlet via Uber-appen, var det slutt på kjøringen.

- På forhånd oppsøkte jeg både Nav, politiet og skatteetaten for å spørre om Uber var lovlig. Jeg fikk bare ulne svar. Derfor konkluderte jeg med at det var lovlig. Uber har jo kontor også her i landet, sier Fane.

Han har nektet å godta forelegget, og saken skal opp i retten i januar. Men uvitenhet gir ikke grunnlag for straffrihet, påpeker politiet.

- Hver enkelt har et ansvar om å orientere seg om hva som er lovlig eller ikke, sier Ole Rasmus Knudsen.

Får bot, inndraging av utbytte og mister førerkortet

Foreleggene og dommene fra i høst gir et innblikk i en virksomhet der det er helt tydelig at mange har Uber-kjøringen som sin hovedinntekt. Her er et par eksempler:

En av sjåførene tok i august i år inn over 43.000 kroner på under en måned. I gjennomsnitt hadde han 15 turer om dagen.

En 25-åring ble i oktober stoppet i Oslo. I løpet av seks dager hadde han kjørt 62 turer og tatt inn 8708 kroner.

– Ut i fra allmenne hensyn er det alvorlig å bedrive en virksomhet som er løyvepliktig, uten å inneha nødvendig løyve, skriver Oslo tingrett i kjennelsen mot 25-åringen.

Carl Edvard Endresen er sjef for Uber i Norge.I en epost til Aftenposten skriver selskapet at sjåførene blir informert om politiets handlemåte.

Uber: Lovverket er uklart

Mens politiet mener loven er klar og rettsavgjørelser støtter deres syn, har Uber en annen oppfatning.

På spørsmål om disse foreleggene og dommene får noen konsekvenser for virksomheten i Norge, svarer selskapet i en epost at Uber ønsker en oppdatert regulering.

– De som lider mest av at det mangler klarhet i reguleringene, er dessverre partnersjåføren, hevder Carl Edvard Endresen, sjef for Uber Norge, som i eposten beskriver forholdene som «en vanskelig tid» for sjåførene.

- Vi holder partnersjåførene informert om politiets handlemåter, selv om vi mener disse er basert på feilaktig tolkninger av lovverket.

Etter å ha lagt ned butikken han drev, begynte 43-åringen fra Drammen å kjøre for Uber. Da han ble stoppet av politiet, mistet han førerkortet og deretter den nye jobben han hadde fått, som sjåfør i et taxiselskap.

Uber er blitt møtt med kraftige protester i flere land - blant dem Frankrike. I januar satte streikende taxisjåfører i Marseille fyr på bildekk i protest mot Uber.

Vurderes av EU-domstolen - kan få store konsekvenser

Det er ikke bare i Norge Uber er omstridt. En spansk domstol har bedt EU-domstolen vurdere virksomheten. Spørsmålet er om Uber skal ses på som en teknologisk plattform eller om det er et ordinært transportfirma.

I EU-landene er det delte meninger: Taxinæringen skal ha sterk støtte hos myndighetene i blant annet Spania, Frankrike, Irland og Ungarn. Myndighetene i andre land, som Nederland og Finland, har støttet Uber.

Samtidig har Eftas overvåkingsorgan en sak mot Norge, der ESA mener norske løyveregler utgjør en restriksjon på etableringsfriheten. Denne saken ventes ikke å bli avgjort før EU har avklart spørsmålene rundt Uber.