Norge

Slik trues dommerne og deres familier

«Skal skade og henge deg og familien din i framtiden. Kjenner mange kriminelle». Slike trusler er i ferd med å bli hverdagskost for norske dommere.

Huset til sorenskriveren på Hamar ble påtent i 2013. Det er et av de alvorligste angrepene mot en dommer. I 2014 ble det registrert 23 trusler mot dommere og domstoler som ble politianmeldt eller fulgt opp på andre måter. Foto: Politiet

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Aftenposten har skrevet at det er kommet 23 alvorlige trusler mot norske dommere siden 1. januar 2014.

Seks av de alvorligste truslene mot dommere det siste året har vært rettet mot Oslo tingrett.

Her er hele listen som viser hvordan trusler om vold og drap er i ferd med å bli en ganske vanlig hendelse i norske domstoler:

(Saken fortsetter under listen.)

 Domstol:Meldt DA:Type hendelse:Form:
2014    
1Salten JSR10.01.2014BombetrusselInnringt
2Oslo tinghus09.01.2014TrusselElektronisk, verbalt
3Haugaland tingrett25.10.2014  
4Aust-Agder tingrett28.01.2014TruslerVerbalt
5Fosen tingrett27.02.2014TruslerSkriftlig i brev
6Domstoladministrasjonen27.06.2014TruslerSkriftlig
7Oslo tinghus17.09.2014BombetrusselInnringt
8Haugaland tingrett25.10.2014TrusselVerbalt
9Rana tingrett12.11.2014TrusselElektronisk Youtube
10Sør-Trøndelag tingrett05.11.2014BombetrusselSkriftlig i brev
11Sør-Trøndelag tingrett11.12.2014TrusselSkriftlig i brev
12Oslo tinghus11.12.2014BombetrusselSkriftlig i brev
     
13Follo tingrett05.01.2015TrusselSkriftlig i brev
14Oslo tinghus07.01.2015TruslerTelefon på jobb
15Oslo tinghus07.01.2015TruslerTelefon på jobb
2015    
16Follo tingrett13.01.2015TruslerTelefon på jobb
17Rana tingrett04.02.2015TruslerVerbalt til 3 person
18Søre Sunnmøre tingrett29.01.2015TruslerVerbalt i rettssal
19, 20, 21Eidsivating lagmannsrett11.02.2015TruslerSkriftlig 
22Kongsberg tingrettIkke meldt DATrusselMuntlig
*Oslo tinghus19.02.2015Mistenkelig parkeringParkering
23Sør-Østerdal tingrett24.02.2015TruslerSkriftlig 

Listen er laget av Domstolsadministrasjonen og er den første samlede oversikten over trusler rettet mot dommere og domstoler.

— Dette er alvorlige hendelser

Førstelagmann Sverre Nyhus ved Eidsivating lagmannsrett ble truet med at noen ville tenne på huset til noen i familien. - Det er klart slikt gjør inntrykk, sier førstelagmannen. Foto: INGAR STORFJELL

I Aftenposten tirsdag forteller førstelagmann Sverre Nyhus ved Eidsivating lagmannsrett om hvordan han det siste året har fått to trusler. Den ene gikk ut på at huset til en i familien skulle påtennes, den andre trusselen kom i form av et bilde av en gravstøtte med navnet hans på.Justis— og beredskapsdepartementet reagerer kraftig på det økende antallet trusler mot dommere.

- Vi er blitt orientert om dette nå i det siste. Det er ingen tvil om at dette er alvorlige hendelser, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

— Når vi vet hvilken viktig rolle domstolene spiller i vårt demokrati, er dette virkelig en problemstilling som vi må ta tak i. Dette er et relativt nytt fenomen som vi tar på største alvor.

Høyre: Vil vurdere strengere straff

Anders B. Werp, justispolitisk talsmann for Høyre. Foto: Roald, Berit

— Dette er et uhyre viktig tema. Vi må være på vakt, slik at vi ikke får tilstander som gjør domstolen og aktørene i rettssystemet til et mål, sier Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp.Han viser til at det finnes egne regler i straffeloven for å beskytte aktørene i rettssystemet.

- Jeg synes vi bør vurdere høyere strafferammer. Vi må også se på om dette er saker som automatisk på må høyere prioritert, sier Werp.

— Dette er et direkte angrep på fundamentet til rettsstaten.

Arbeider med flere tiltak

Brein-Karlsen viser til at Regjeringen allerede har satt i gang et større arbeid i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som omfatter offentlige ansatte som blir berørt av trusler.

Dommere er ikke den eneste gruppen som i økende grad utsettes for trusler.

I tillegg har Domstolsadministrasjonen laget en egen rapport som påpeker alvorlige svakheter i sikkerhetssituasjonen for dommere.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Pedersen, Terje

— Vi går nøye gjennom rapporten for å se på tiltak som kan gjøres, for eksempel muligheten for at dommere kan virke i en annen domstol for en periode når sikkerhetssituasjonen krever det, sier Brein-Karlsen.

Truslene skjer ikke bare på jobben

En av de store utfordringene er at mange av truslene mot dommerne ikke bare skjer på jobben.

En ting er å sørge for bedre sikkerhet i og rundt rettssalene, men det å beskytte hus og familie er langt mer krevende.

— Når truslene ikke nødvendigvis bare skjer på arbeidsstedet, blir det et spørsmål om hvordan vi skal sikre dommerne best mulig. Det er en diskusjon som ikke har vært tatt tidligere, sier Brein-Karlsen.

— Omfattende sikkerhetstiltak påvirket hele livet til den enkelte og familien.

Fikk fem års fengsel for trusler

Nylig ble en mann dømt til fire års fengsel på 110 advokater, dommere, journalister og idrettsledere.

Da dommen falt satt han varetektsfengslet siktet for trusler mot flere personer i rettsvesenet. Mannen er under etterforskning av politiet i Hedmark, Romerike og Østfold for nye tilfeller av SMS-trusler.

 1. Les også

  Fire års fengsel for trusler mot dommere, journalister og vitner

 2. Les også

  «Trusler om vold og drap mot dommere er et angrep på hele vår rettsstat»

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Harald Stanghelle: Trusler mot dommere er en livsfarlig trend

 2. NORGE
  Publisert:

  Reiste seg i retten, rettet fingeren mot dommeren og sa «jeg skal drepe deg»

 3. VERDEN
  Publisert:

  Polens regjering har tatt kontroll over høyesterett. Nå slår EU tilbake.

 4. LEDER
  Publisert:

  Endringene i domstolene må evalueres

 5. NORGE
  Publisert:

  Juryordningen avvikles - slik blir den nye rettshverdagen

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vondt for dem som sliter mest