Torsdag legger Siv Jensen frem forslaget til statsbudsjettet.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan dette statsbudsjettet kan bli et historisk skille. For hvordan vi velger å bruke pengene nå, kommer til å påvirke hvordan økonomien ser ut fremover.

Årsaken er at oljeinntektene har falt mye på grunn av en nedadgående oljepris. Det gjør at oljefondet ikke lenger vokser i samme takt, og at avkastningen ikke blir like mye større år for år.

Samtidig blir velferdsstaten stadig dyrere å drifte når befolkningen blir eldre.

I perspektivmeldingen foreslår Finansdepartementet fire løsninger for å drifte velferdsstaten frem mot 2060. Én av løsningene er at du jobber lengre dager og pensjonerer deg senere, men det alene er ikke nok, ifølge Finansdepartementet.

Det gjør at vi trenger en superfinansminister. Se hele reportasjen med SuperSiv øverst i saken.