Statsbudsjettet: Nå som pensjonsutgiftene stiger og oljeinntektene faller, trenger man en superfinansminister for å sette sammen et statsbudsjett.

Snart må du jobbe lengre dager, pensjonere deg senere og betale mer i skatt

Torsdag legger Siv Jensen frem forslaget til statsbudsjettet.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan dette statsbudsjettet kan bli et historisk skille. For hvordan vi velger å bruke pengene nå, kommer til å påvirke hvordan økonomien ser ut fremover.

Les også

Dette kommer Siv Jensen til å snakke om torsdag

Årsaken er at oljeinntektene har falt mye på grunn av en nedadgående oljepris. Det gjør at oljefondet ikke lenger vokser i samme takt, og at avkastningen ikke blir like mye større år for år.

Samtidig blir velferdsstaten stadig dyrere å drifte når befolkningen blir eldre.

I perspektivmeldingen foreslår Finansdepartementet fire løsninger for å drifte velferdsstaten frem mot 2060. Én av løsningene er at du jobber lengre dager og pensjonerer deg senere, men det alene er ikke nok, ifølge Finansdepartementet.

Les også

Erna Solberg: Vi bruker under 3 prosent av Oljefondet

Det gjør at vi trenger en superfinansminister. Se hele reportasjen med SuperSiv øverst i saken.